NPS-voorzitter en Franse ambassadeur bespreken politieke situatie Suriname

Franse ambassadeur Joly op eigen verzoek bij NPS-voorzitter Rusland om geïnformeerd te worden over de huidige politieke situatie in Suriname. Foto: NPS

De Franse ambassadeur Antoine Joly en NPS-voorzitter Gregory Rusland hebben vandaag in Grun Dyari de huidige politieke situatie in Suriname en de verkiezingen van 2020 besproken. Het gesprek vond volgens de Nationale Partij Suriname (NPS) plaats op verzoek van de Franse ambassadeur.

De situatie aan de oostgrens van Suriname is tijdens het gesprek ook aan de orde geweest. Rusland wilde van Joly weten waarom de Fransen heel hard hebben opgetreden tegen Surinamers in dat gebied. Tijdens het gesprek is naar voren gekomen dat er overleg moet plaatsvinden om calamiteiten in de toekomst te vermijden en dat er behoefte is om gezamenlijk op te treden in dat gebied.

Ook de milieuproblemen door onder andere de kleinschalige goudmijnbouwsector en de gevolgen daarvan die schadelijk zijn voor de omgeving, zijn besproken. Rusland kon zich terugvinden in de benadering dat het gebied niet slechts als één grensgebied beschouwd moet worden. Er zijn ook grote zorgen omtrent het gebruik van kwik en andere vormen van milieuvervuiling, die geen grenzen kent.

Ook het feit dat een grote groep personen in dat gebied woonachtig is en zowel aan de Surinaamse als de Franse kant hun woonomgeving hebben, brengt met zich mee dat speciale aandacht van beide zijden wordt besteed om de ontwikkeling van het gebied op een verantwoorde manier ter hand te nemen.

Ambassadeur Joly gaf aan dat met een gezamenlijke aanpak, zoals een goedwerkende gemengde commissie, er middelen vrijgemaakt kunnen worden om Suriname te helpen bij een verantwoorde productie van onder andere milieuvriendelijke goudwinning in dat gebied. Hierdoor zouden volgens hem ook de mogelijkheden voor het toerisme ter hand kunnen worden genomen.

Rusland en Joly besloten zich in te zullen zetten voor een goede samenwerking vanuit beide zijden, ook na de verkiezingen van 2020.

VANDAAG