OWT en C heeft busverbinding Lelydorp-Magentakanaalweg in pijplijn

Joyce Blokland-Wijnstein, directeur Transport. Foto: NII

Het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C) heeft een busverbinding van Lelydorp naar de Magentakanaalweg in de pijplijn. Joyce Blokland-Wijnstein, directeur Transport, zegt dat er hierover in de afgelopen dagen gesprekken zijn gevoerd met de afdeling Openbaar Vervoer en de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO). Dit meldt het NII.

Het gaat OWT en C vooral om het vervoer van studenten naar het Imeao-5 aan de Magentakanaalweg. Momenteel ontberen deze studenten en werkenden, die vanuit Lelydorp de Magentakanaalweg moeten aandoen, een busverbinding.

OWT en C is zich daarom, op verzoek van districtscommissaris Audrey Hankers van Wanica, scholieren en ouders, over de noodzaak van een busverbinding gaan buigen. Er wordt intussen via Facebook nagegaan hoe groot het animo is en hoeveel mensen zich willen registreren.

Met de PLO en het hoofd Openbaar Vervoer wordt bekeken welke de juiste route moet worden van Lelydorp naar de Magentakanaalweg. Blokland-Wijnstein legt uit dat met het ontbreken van een busroute studenten eerst naar de stad moeten of een taxi betalen. Ze merkt op dat het voor ouders niet haalbaar is om elke dag een taxi voor hun kind te betalen.

“Dus dc Haukers heeft ons benaderd en gevraagd om te bekijken of we een busroute kunnen plaatsen,” aldus de directeur Transport. Het is de bedoeling maandag tot een besluit te komen, zodat wanneer het nieuwe schooljaar van start gaat, de studenten te Lelydorp al een bus kunnen pakken naar het Imeao-5 aan de Magentakanaalweg.

Indien de route tot stand komt, zal de eerste bus er al om half zes moeten staan en om kwart voor zes vertrekken. De tweede bus vertrekt een kwartier later.

Het ministerie is daarnaast op verzoek van bewoners van de Vierkinderenweg ook bezig met een busverbinding voor die buurt. Hiervoor is er via een handtekeningenlijst een verzoek gedaan aan het departement. Bewoners van de Vierkinderenweg die gebruikmaken van openbaar vervoer moeten nu naar de Indira Gandhiweg lopen op een bus te pakken, waarbij sommigen een afstand van maximaal 4 kilometer afleggen.

“We zijn met de PLO bezig na te gaan hoe we op de beste manier de mensen van Vierkinderen kunnen accommoderen,” zegt directeur Blokland.

VANDAAG