LVV schaft negentien nieuwe pompen aan voor agrarische sector

LVV voert tussentijds gesprek met leverancier van negentien nieuwe pompen. Foto: LVV

Fungerend directeur van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Ashween Ramdin, heeft vandaag een tussentijds gesprek gevoerd met de vicepresident van Kirloskar Brothers Limited (KBL), Santosh Kulkarni, leverancier van de negentien pompen en raadgevend ingenieursbureau NV SINTEC, over de negentien nieuwe pompen die door het ministerie zijn aangeschaft.

Het beleid van LVV-minister Rabin Parmessar is erop gericht om de agrarische sector in Suriname duurzaam te ontwikkelen om zodoende een grotere bijdrage te leveren aan de nationale economie. De duurzame ontwikkeling van de agrarische sector zal ertoe leiden, dat de capaciteit van zowel de publieke als de private sector ter waarborging van voedselveiligheid en voedselzekerheid versterkt wordt. Om de agrarische sector te bevorderen, is gemeend om negentien nieuwe pompen aan te schaffen die geïnstalleerd zullen worden op tien locaties in Suriname.

NV SINTEC is aangetrokken als raadgevend ingenieursbureau voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden waaronder de voorbereiding en directievoering bij het leveren en installeren van de pompen in Suriname. Middels het installeren van de pompen zal voorzien worden in een goede afwatering. Dit zal erin resulteren dat de landbouwgebieden beschermd worden tegen wateroverlast.

Daarnaast zal ook voorkomen worden dat onder andere zoutwater de landbouwgebieden binnendringt. Uiteindelijk zal het leiden tot productieverhoging, efficiënt watergebruik, kwaliteitsverbetering en voedselzekerheid. De pompen zullen worden geïnstalleerd in de districten Saramacca, Wanica en Nickerie, meldt LVV.

VANDAAG