Advocaat staat in zaak BvL: geen sprake van familie- en vriendenaccommodatie

Advocaat Kathleen Brandon in gesprek met journalisten. Foto: Suriname Herald

Er was helemaal geen sprake van ‘familie en vrienden’ accommoderen bij het aanstellen van nieuwe directeuren voor Lyceum 1, Lyceum 2 en Havo 2 geeft advocaat van de staat (lees: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Ontwikkeling), Kathleen Brandon, te kennen tegenover journalisten.

Ze geeft aan dat het gaat om een correcte vordering van de staat tegen de leerkrachten en dat de rechter terecht de vordering heeft toegewezen in de kortgedingzaak die de staat heeft aangespannen tegen de Bond van Leraren (BvL).

Het vonnis stelt dat de leerkrachten binnen drie uur na de uitspraak weer aan het werk moeten. De uitspraak werd na 12.00 uur gedaan, waardoor daar invulling aan te geven niet meer haalbaar was. Het vonnis moet betekend worden aan de tegenpartij, in dezen de BvL. Het wordt aan een deurwaarder gegeven en die gaat het betekenen aan de BvL. De onderwijsbond hoeft geen proceskosten te vergoeden aan de staat. De dwangsom die is opgelegd, is SRD 10.000 per uur bij het uitblijven van de uitvoering aan het vonnis.

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) had een dwangsom van SRD 100.000 gevorderd per dag en daar is anders door de rechter geoordeeld. Brandon hoopt dat het gezonde verstand van de leerkrachten zal prevaleren door uitvoering te geven aan het vonnis. Het is uitvoerbaar bij voorraad wat betekent dat de BvL het vonnis moet uitvoeren al gaat die in hoger beroep de zaak verder aanvechten.

De rechter heeft onder andere aangegeven dat de wet het stakingsrecht erkent behoudens de beperkingen die uit het recht voortvloeien. Er is geen sprake geweest van aantasting van een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) of een collectieve arbeidsvoorwaardenregeling die teniet is gedaan. De staat Suriname heeft geen cao-bepaling teniet gedaan, benadrukt Brandon.

Ze brengt ter herinnering dat de actie geïnitieerd is door de BvL, waarbij het standpunt is genomen dat de bond mag meebeslissen in de benoeming van de directeuren van de scholen. De bond stelt eveneens dat personen in de positie van onderdirecteur kunnen doorstromen naar een hogere functie van directeur.

Vanuit de zijde van het ministerie is te kennen gegeven dat het niet zo geschiedt. Er is eveneens aangehaald dat in het kader van kwaliteitsverbetering een dergelijk model dat gehanteerd wordt bij de scholen niet past. Er wordt gestreefd naar transparantie. Er zijn vooraf sollicitatieoproepen geweest en op basis daarvan zijn kandidaten geselecteerd.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG