Melkboeren: deal met LR Group is ontwrichting en verarming melkveesector

De Vereniging van Surinaamse Melkboeren in september voor kennismaking en gesprek bij minister Parmessar. Foto: LVV

De Vereniging van Surinaamse Melkboeren (VSMB) stelt zich op het punt dat de deal met de LR Group van Israël van tafel moet worden geveegd, als de staat Suriname niet bereid is op z’n minst dezelfde faciliteiten te creëren voor zijn eigen Surinaamse ondernemers. Met deze deal moet zeker gevreesd worden voor een brede ontwrichting en verarming van melkveesector, zegt de VSMB in een persbericht.

De VSMB zegt dat ze getoond heeft altijd bereid te zijn om in dialoog te treden met de overheid en de Melkcentrale om de melkveesector naar een hoger peil te tillen. De vereniging heeft meermalen onder de aandacht van de overheid gebracht de uitdagingen zoals de kleinschaligheid, gebrekkige ondersteuning en de economische uitdagingen waaronder de wisselkoersstijgingen, waarbij inputs met 200 procent en meer gestegen zijn en de melkboer maar achter de feiten aan moet hollen voor SRD 3.50 per liter rauwe melk. De melkboer heeft hierdoor de consument en de Melkcentrale steeds moeten subsidiëren.

Volgens de VSMB staan deze tekortkomingen ook in het marktonderzoek van de LR Group. Dat bij het aangaan van de deal de staat Suriname zijn eigen burgers heeft gepasseerd, geeft aan de lafhartigheid van een deel van onze beleidsmakers. Nog vers in het geheugen liggen de dreigementen van de overheid naar de producenten van eieren dat ingeval de prijs van een ei niet omlaag ging, de overheid genoodzaakt zou zijn eieren te laten importeren.

Deze tekortkomingen staan volgens de VSMB ook in het marktonderzoek van de LR Group. Bij het aangaan van de deal door de staat Suriname heeft het zijn eigen burgers gepasseerd. “Dit geeft aan de lafhartigheid van een deel van onze beleidsmakers. Nog vers in het geheugen liggen de dreigementen van de overheid naar de producenten van eieren dat ingeval de prijs van een ei niet omlaag ging de overheid genoodzaakt zou zijn eieren te laten importeren,” merkt de vereniging op.

Benadrukt wordt dat de Surinaamse boer geïnvesteerd heeft, ongeacht de marktsituatie, gebrekkige financieringsmogelijkheden, hoge rentes en de houding van haar overheid, om de Surinaamse consument dagelijks voedsel te bieden en daarmee haar gezin te onderhouden.

De LR Group is voornemens jaarlijks 4.2 miljoen liters melk, 2000 ton kippenvlees en 5 miljoen eieren te produceren en af te zetten op de Surinaamse markt om een gigaconcurrent te zijn van ongeveer 4.280 ondernemende Surinaamse gezinnen en ook niet uit het oog te verliezen de arbeidsplaatsen die hier gecreëerd worden (580 melkveehouders, 2.200 slacht- en pluimveehouders, 1.500 leg-pluimvee houders).

In de afgelopen jaren heeft de overheid op geen enkele wijze zich bewogen noch middelen en infrastructuur beschikbaar gesteld om de Surinaamse veeboeren een ruggensteun te bieden, laat staan zich te ontwikkelen en te moderniseren. Dit bewijst zich in de gekelderde productie van melk met zeker 70 procent. Dit, terwijl de overheid zich garant stelt voor middelen, land en infrastructuur voor de LR Group. Met deze deal moet zeker gevreesd worden voor een sector brede ontwrichting en verarming op het platteland, zegt de VSMB.

VANDAAG