BvL-bondsvoorzitter: “Het gaat niet goed in het onderwijs, iedereen bedankt”

BvL-voorzitter Reshma Mangre in gesprek met journalisten. Foto: Suriname Herald

“Het gaat niet goed in het onderwijs, iedereen bedankt,” benadrukt de voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), Reshma Mangre. Ze verwijst naar het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) dat momenteel zonder leiding zit. IOL-directeur Marcha Dankerlui heeft haar functie ter beschikking gesteld. Ook de IOL-onderdirecteuren Andy Plak en Serge Lemmert hebben hun functie ter beschikking gesteld.

Van Lemmert was al bekend dat hij per 30 september geen onderdirecteur zou zijn. Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft de terbeschikkingstelling geaccepteerd.

Mangre voert aan dat een grote groep leerkrachten van de OS Debi Sahai in het district Saramacca is gemuteerd zonder grondige reden en de leerkrachten moeten nu les gaan geven in Domburg. Hiermee onderstreept zij dat er veel problemen zijn binnen het onderwijs. Echter, zij merkt dat minister Lilian Ferrier van het MinOWC de bond liever voor het gerecht wil slepen dan de problemen middels dialoog op te lossen. “We zullen er antwoord op moeten formuleren,” zegt ze. Mangre brengt ter herinnering dat ze nog altijd het pad van dialoog kiest. Ze heeft daarom de minister voor de aanvang van het schooljaar gevraagd om de problemen op te lossen.

De BvL-voorzitter vraagt zich af of de leerkrachten als slaven moeten gaan functioneren in het onderwijs. “Als dat het geval is dan moeten we dan geen assertieve en creatieve burgers meer opvoeden,” zegt ze. De leerkrachten moeten dan gewoon naar school, lesgeven en weer naar huis gaan ongeacht wat de prestaties zijn. Ze benadrukt het belang van gemotiveerde leerkrachten.

De BvL die sedert 1 oktober in actie was, werd dinsdag door rechter Clayton Wallerlei veroordeeld de staking te beëindigen en het werk onmiddellijk te hervatten. De onderwijsbond was tegen het besluit van het MinOWC om managementteams op het Lyceum 1, Lyceum 2 en het Havo 2 aan te stellen. Ook was die van mening dat de docenten die hadden waargenomen, nadat de voorgaande directeuren de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt, wel geschikt zouden zijn om die positie in te vullen. Minister Ferrier besloot uiteindelijk naar de groene tafel te stappen.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG