Jongeren in Opa Doelie krijgen info over SDG’s

De SDG-werkgroep van RO. Foto: RO

De SDG-werkgroep van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft dertig jongeren, die worden opgevangen en begeleid in het Doorgaanscentrum Opa Doeli, geïnformeerd over de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s). Bijna dertig jongens woonden gisteren de informatiesessie bij in de mediatheek van Opa Doeli.

De werkgroep bezoekt diverse plekken binnen de samenleving, om de SDG-boodschap zoveel mogelijk te delen. Dat is onderdeel van het project Technical Assistant to the Ministry of Regional Development. Het project wordt uitgevoerd met technische en financiële ondersteuning van het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP).

Tijdens de sessie is gebleken dat de jongeren al enige informatie hadden over de SDG’s. De coördinator heeft hen in een presentatie uitgelegd dat al hun persoonlijke doelen terugvallen in de zeventien SDG’s. Ook benadrukte hij dat zij moeten bijdragen aan het behalen van deze doelen.

De coördinator zei verder dat de werkgroep zoveel als mogelijk invulling probeert te geven aan de slogan van het project: ‘Leaving no one behind’ (niemand wordt achtergelaten). Hij haalde aan dat bepaalde groepen binnen de samenleving vaak genoeg vergeten worden. Maar volgens hem is iedereen heel belangrijk om de gestelde doelen te halen.

Hij zei ook dat de informatiesessies bedoeld zijn om de gemeenschap bewust te maken over de SDG’s en die te ondersteunen om ook duurzame acties te ondernemen. De SDG-werkgroep van het ministerie hoopt op termijn samen met de leiding van Opa Doelie een duurzaam project uit te voeren voor de jongeren in het doorgaanshuis, aldus RO via het NII.

VANDAAG