Parmessar bespreekt andere financieringsmodaliteiten met Indiase ambassadeur

De ambassadeur van India, Mahender Singh Kanyal, op bezoek bij minister Parmessar. Foto: LVV

Minister Rabin Parmessar van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) had gisteren de ambassadeur van India, Mahender Singh Kanyal, ontvangen voor een onderhoud. Hierbij is van gedachten gewisseld over de lopende projecten en zijn andere financieringsmodaliteiten besproken, die moeten dienen ter ondersteuning van de agrarische sector in Suriname.

Ambassadeur Kanyal bedankte de bewindsman voor de ontvangst en gaf aan dat de bilaterale relatie tussen Suriname en zijn land gekoesterd moet worden. Ook zei hij dat de warme banden ook een goede basis vormen voor ontwikkelingen op het gebied van cultuur en onderwijs. Voorts is hij blij met de voortgang van de lopende projecten.

Zijn land is bereid waar nodig, die hulp te bieden om de sector te ondersteunen. Hij gaf verder aan welke middelen gealloceerd zijn voor de productiesectoren en welke andere fondsen beschikbaar zijn. Suriname moet zoveel als mogelijk gebruikmaken van deze beschikbare middelen en deze dus aanvragen.

Het beleid van minister Parmessar is erop gericht om ondersteunend te zijn naar de totale agrarische sector en daarbij dus mogelijkheden casu quo input te zoeken die ervoor kunnen zorgen dat de productie kan worden verhoogd, meldt LVV.

VANDAAG