SDU: 10 oktober 1760 betekent ondertekening van “sociaal testament”

Het traktaat van 10 oktober 1760 is een erfenis van strijd. De toenmalige heersers over de kolonie Suriname hebben op die bewuste niet gewillig plaatsgenomen om de tafel met de strijdende gevluchten. Die blanken werden door de ‘loweman’ gedwongen concessies te verlenen om hun levens en bezittingen veilig te stellen. Daarom noemt de Sociaal Democratische Unie (SDU) hun daad op 10 oktober 1760: de ondertekening van het ‘sociale testament’.

In dat document ligt helder vast dat wij alleen vooruitgang boeken wanneer in ons de durf bestaat om strijd aan te gaan. De voorvechters hebben daarmee het zaad geplant van de Republiek Suriname. De huidige onafhankelijkheid en soevereiniteit van ons land vinden hun grondslag in het heldhaftige gedrag van onze voorvechters, eeuwen geleden.

We hebben een heel lange weg afgelegd om het punt te bereiken waar we nu staan. Ontdaan van de ketens van slavernij, contractarbeid en andere vormen van koloniale onderdrukking. Maar die strijd van onze voorvechters om vooruitgang in vrijheid, heeft tegenwoordig een verschillend karakter.

Nog steeds –anno 2019- leven mensen in aanzienlijke delen van Suriname zonder de voornaamste rechten die hen toebehoren. Ironisch genoeg, vooral in gebieden waar onze voorvechters hun strijd om onafhankelijkheid begonnen, ontbreekt het grote groepen aan kwalitatief goed drinkwater, duurzame elektriciteitsvoorziening, behoorlijke onderwijsfaciliteiten en bereikbare gezondheidszorg. De toekenning van rechten voor de gronden waar die bewoners al eeuwen wonen, is tegenwoordig, tientallen generaties later, punt van politieke discussie.

SDU is zich diep bewust van het feit dat wij onmogelijk verder op die wijze kunnen omgaan met het “sociale testament” van onze voorvechters. In hun geest van durf herdenken wij daarom die strijders bij dit moment van bezinning. “Het kan en moet anders!”

VANDAAG