Soemita: eenheid, broederschap en vrede essentiële voorwaarden ontwikkeling Suriname

KTPI-voorzitter Willy Soemita (links) en PL-voorzitter Paul Somohardjo (rechts). Beeld: Apintie TV

KTPI-voorzitter Willy Soemita riep tijdens een zaterdag gehouden massameeting van de Pertjahjah Luhur (PL) alle oppositionele partijen op, om in plaats van tegen elkaar te praten, samen op te trekken. Hij gaf te kennen dat eenheid, broederschap en vrede essentiële voorwaarden zijn om Suriname verder te ontwikkelen.

Aan de wet die politieke partijen verbiedt om samen de verkiezingen in te gaan, heeft Soemita geen boodschap. Hij gaf te kennen dat elke wet mazen heeft en dat politieke partijen die mazen kunnen gebruiken om de eenheid te demonstreren. Voor nu is het al zeker dat de politieke partijen KTPI, PDO en Nieuw Suriname samen met de PL de verkiezingen in zullen gaan.

De politicus zei dat hij volledig achter deze eenheidsbeweging staat die afgelopen zaterdag is geproclameerd. “Niemand zal ons beletten om eenheid te vormen.”

Hij merkte verder op dat het volk het verschil zal moeten uitmaken middels het rode potlood in het stemhokje op 25 mei 2020. “U zult er alles aan moeten doen dat zij die nu de macht hebben niet meer de meerderheid zullen hebben of de formateurs worden van de komende regering”, was zijn oproep.

Voor wat de wijziging van de Wet op de staatsschuld betreft, heeft de KTPI-voorzitter geen goed woord over. Hij vindt dat president Desi Bouterse niet alleen naar een numerieke meerderheid moest luisteren, maar ook naar de andere groepen in de samenleving die moeite hadden met de aanpassing van deze wet. Hij merkte op dat de president de leider is van het gehele volk en niet van een deel van het parlement. Als staatshoofd zou hij een middenweg moeten kiezen, is de politicus van mening.

Het wetswijzigingsvoorstel is geen product van een politieke partij zoals wordt beweerd door de president tevens partijvoorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP), zei Soemita. Volgens hem moet er ook geluisterd worden naar andere groepen die ook deel uitmaken van de samenleving.

VANDAAG