Simons: “Mensen moeten leren hoe ze nep van echt kunnen onderscheiden”

Assembleevoorzitter Simons: “Suriname heeft een naam hoog te houden”. Foto: Suriname Herald

Het belang van deze voorlichting, naast technische en praktische informatie, is het leren van mensen hoe ze de bron van informatie kunnen onderzoeken en hoe ze nep van echt kunnen onderscheiden om zodoende op basis van werkelijke informatie een idee te vormen. Dit gaf de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Jennifer Simons, te kennen tijdens de launch van de landelijke voorlichtingscampagne voor de verkiezingen van 25 mei 2020.

De assembleevoorzitter legde uit dat voorlichting naar de verkiezing toe om de vijf jaar nodig is. Het gaat over allerlei technische en praktische zaken zoals deadlines en procedures. Ze benadrukte dat voorlichting aan de burgers bijzonder belangrijk is. Ook merkte ze op dat de situatie nu een nieuwe vorm van communicatie kent van mensen, te weten: sociale media en daartoe behoren Facebook en WhatsApp. In 2015 was deze vorm van communicatie er enigszins aanwezig, maar in 2020 is die volop aanwezig.

Ze gaf verder aan dat wanneer men beseft dat mensen op een dergelijke manier makkelijk met elkaar kunnen communiceren, het positief is. Echter, het is niet zo eenvoudig. Simons legde uit dat naar de verkiezingen toe een belangrijk deel van de voorlichting gaat bestaan uit hoe de informatie wordt overgebracht en hoe de gemeenschap een onderscheid moet maken tussen echt en fake nieuws, tussen verzinsels en correcte informatie. “Hoe bereik je jongeren die de hele dag op hun smartphone zijn? Je moet ze appen,” zei Simons.

Verder gaf ze aan dat Suriname tijdens de verkiezingen een nationale assemblee kiest samen met de ressortraadsleden (rr) en via de rr de districtsraadsleden (dr). In Suriname heeft de gemeenschap rond deze periode een gewoonte ontwikkeld om gezellig met elkaar bezig te zijn, ondanks er vaak hele heftige discussies worden gevoerd naar de verkiezingen toe.

De assembleevoorzitter merkte op dat op de dag van de verkiezingen personen van diverse partijen harmonieus met elkaar omgaan en elkaar zelfs eten en drinken geven. Ze is van oordeel dat de voorlichting zich ook daarop richt. Want na de verkiezingen moet eenieder samen verder. Suriname moet niet het voorbeeld van andere landen volgen waar men vijandig is tegenover elkaar. “Suriname heeft een naam hoog te houden,” aldus Simons.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG