VHP: gepensioneerden krijgen stank voor dank

Honderden gepensioneerden protesteerden vorig jaar om aandacht van de regering te vragen voor hun problemen. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

De overheid heeft in het staatsbesluit Welvaartsvaste pensioenen vastgelegd dat gepensioneerden uit overheidsdienst een verhoging moeten ontvangen wanneer de werkenden in overheidsdienst een salarisverhoging krijgen. Dat staatsbesluit was onder de Nieuw-Front-regering in 2008 inwerking getreden. Tot grote verbazing van de VHP en de gepensioneerden was dat staatsbesluit tijdens de eerste regering-Bouterse ingetrokken, overigens een zeer verwerpelijke daad van de regering-Bouterse, stelt de VHP.

In 2015 is het staatsbesluit Welvaartsvaste pensioenen weer in werking getreden, echter geeft de overheid c.q. regering-Bouterse geen volledige uitvoering aan dat staatsbesluit. Nu blijkt dat slechts actief werkenden in overheidsdienst in december een aanpassing op hun salaris met terugwerkende kracht ontvangen. Het is dan voor de VHP zeer verwerpelijk dat deze aanpassing niet doorgevoerd is voor de gepensioneerden. Zij zijn terecht gebelgd, over een achterstand van betaling van langer dan een jaar, die maar niet kan worden uitbetaald, aldus de VHP.

De gepensioneerden moeten erop kunnen rekenen dat er behoorlijk bestuur is en dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Een overheid die afspraken op schrift maakt via een staatsbesluit moet deze ook consequent uitvoeren. Deze groep van gepensioneerden mag nimmer de dupe worden van willekeur, hetgeen nu wel het geval is, meent de VHP.

Een groot deel van de gepensioneerden heeft het financieel heel moeilijk vanwege de financieel-economische crisis. De kosten met het ouder worden nemen toe, zoals zorg, ziektekosten, hulpstukken en aangepaste voeding. Juist deze zeer kwetsbare groep moet extra ondersteuning in deze crisis krijgen van de regering. Zeker wanneer de president roept: “Je moet in dit land niet bang zijn om oud te worden”. Helaas waren het weer loze woorden, die niet in daden zijn omgezet. Onze gepensioneerden komen niet uit met het geld, dat meer dan driemaal ontwaard is, zegt de VHP.

“Veel van de gepensioneerde hebben jarenlang hun krachten gegeven aan dit land dwars door vele regeringen. Ze hebben hun bloed, zweet en tranen gegeven om dit land op te bouwen voor ons en voor de volgende generatie. Van hun mag niet verwacht worden dat ze gaan hosselen, vanwege hun leeftijd. Onze gepensioneerden voelen zich in de steek gelaten. Het lijkt op stank voor dank, voor hun jarenlange noeste arbeid. Ze moeten niet protesteren voor iets, dat hen rechtmatig toekomt.”

De VHP is solidair met de gepensioneerden en doet een dringend beroep op de regering om haar verplichtingen aan deze groep nog voor het einde van het jaar na te komen. De gepensioneerden hebben recht op een goede kerst en eveneens op een goede jaarwisseling. De VHP zal met prioriteit werken aan het waardevast maken van pensioenen en het staatsbesluit Welvaartsvaste pensioenen implementeren na 25 mei 2020.

VANDAAG