Boek VHP-voorzitter Santokhi gepresenteerd

Chan Santokhi overhandigt zijn boek aan ex -president Ronald Venitiaan. Foto: VHP
Print Friendly, PDF & Email

VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft woensdagavond het boek Chan ten overstaan van familie, vrienden, oud-collega’s, partijgenoten en gewezen hoogwaardigheidsbekleders in Lelydorp gepresenteerd. Bij deze gelegenheid feliciteerde Santokhi het volk van Suriname met de vondst van de winbare oliereserves voor de kust van Suriname. Hij ging ook kort in op de vondst van de olie.

In 2019 vroeg de schrijver van het boek, Ashwin Ramcharan, ‘wat gaat u doen als ze olie vinden?’ Toen gaf Santokhi als antwoord dat ze in 2019 geen olie zullen vinden, maar wel in 2020 en dat is nu gebeurd. Als ze in 2019 olie hadden gevonden zouden ze alles verpanden. Hij is van oordeel dat het volk moet waken over zijn eigendommen. De olie is geen eigendom van een politieke partij of een persoon, maar van het volk van Suriname.

Er moet een professionele mineraalinstituut komen. Hij hoopt dat er na 25 mei 2020, een eerlijke, een goede en integere regering komt die een goed beleid ontwikkelt omtrent de oliesector.

Elke gast mocht uit handen van Santokhi, een gesigneerd exemplaar van het boek in ontvangst nemen. Diverse sprekers, waaronder ex-president Ronald Venetiaan en ex-vicepresident Ramdien Sardjoe, hebben in hun toespraak de staat van dienst en het karakter van Santokhi gememoreerd.

Venetiaan: “Chan Santokhi heeft ervaring met het werk, voor wat betreft het bestuurlijke in het land, voor wat betreft de executieve sector. Hij heeft als ambtenaar, in het bijzonder als politieambtenaar niet alleen ruime ervaring opgedaan maar ook ruime prestaties geleverd. Hij heeft als minister het werk leren kennen en wat dat betreft is het zo dat hij zeer voorbereid geacht mag worden voor welke functie of ambt hij mag bekleedden.”

Volgens Venetiaan is Santokhi goed voorbereid. “U mag het weten wat mij persoonlijk betreft, het wordt nu de tijd dat een VHP’er de leidende post in de regering overneemt”, doelende op Santokhi.

Sardjoe gaf te kennen dat tijdens de te vormen Nieuw-Front-regering, de VHP het Ministerie van Justitie en Politie toegewezen kreeg en nadat Santokhi was aangewezen als minister, was daar het moment dat Chan in de politieke arena kwam.

Daarvoor was Santokhi in geen enkele structuur van de partij en ook niet in het hoofdbestuur. Maar Chan kwam en binnen een periode van zes jaar was hij voorzitter van de VHP, hij kwam van buiten en nam de hele zaak over.

Ex-VHP voorzitter Sardjoe gaf voorts aan trots te zijn dat de VHP nu een voorzitter heeft als Santokhi, die strijdlustig en capabel is, maar bovenal de pijlers van de VHP in stand houdt. De pijlers van VHP zijn: de onafhankelijke rechtsspraak, de parlementaire democratie en het beleidsprincipe van verbroederingspolitiek. “U kunt niet over de VHP praten zonder de verbroederingspolitiek.”

Santokhi zegt dat het niet makkelijk is over zichzelf te praten maar dat hij liever praat over wat hij voor het land kan doen. Wat kan hij voor zijn landgenoten bereiken? Wat moet er gebeuren om Suriname te redden? Hoe kan Chan Suriname weer tot bloei brengen? Hoe kan hij iedereen een gelijke kans geven voor een goede toekomst. Toch heeft hij meegewerkt om zich te laten interviewen omdat hij ook ondervonden heeft dat je als politieke leider een stukje bezit bent geworden van de gemeenschap.

Hij is door het lot geroepen tot een publieke taak en daarmee ook publiek bezit geworden. Kiezers willen niet alleen weten wat zijn visie en beleid is, ze willen ook weten, wíe is de persoon Chan? Wat drijft Chan? Wat zijn de normen en waarden van Chan? Wat heeft hij zoal gedaan?

Er zijn vier momenten geweest die tekenend zijn voor Santokhi, namelijk: de strijd leveren om in aanmerking te komen voor een studiebeurs voor de Nederlandse Politie Academie in Apeldoorn, de beslissing om in de donkerste dagen van Suriname terug te keren en het land te dienen, de avond van de verschansing in de woning met zijn neven in de donkere dagen van de jaren 82, na een tip dat er een aanslag op hem was gepland en het besluit te nemen om voorzitter te worden van de VHP.

VANDAAG