Governor Van Trikt heeft ingestemd met verlof

Soewarto Moestadja. Foto: Suriname Herald

Minister Soewarto Moestadja heeft als coördinator van de regering in het parlement aangegeven, dat het inderdaad zo is dat men het nodig heeft gevonden om in verband met een aantal zaken een onderzoek in te stellen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hij gaf eveneens aan dat de regering op een ander moment informatie zal geven, nadat het onderzoek is voltooid inzake issues die betrekking hebben op de bank. Moestadja geeft eveneens aan dat aan governor Robert van Trikt is gevraagd om mee te werken en de governor heeft ingestemd om met verlof te gaan.

VHP-fractieleider Chan Santokhi zegt dat alle begrip getoond kan worden wanneer er zich issues voordoen waarbij de regering en andere instituten de ruimte moeten krijgen om zaken te onderzoeken. Echter, hij vindt het niet goed dat de samenleving opgescheept zit met onduidelijkheden oftewel ruis. Als het gaat om een belangrijke monetaire autoriteit als de CBvS heeft de regering een stukje verantwoordelijkheid om zo snel mogelijkheid duidelijkheid te verschaffen. “We kijken uit naar het eindresultaat van het onderzoek,” zegt hij.

Santokhi benadrukt dat de regering met de samenleving over deze kwesties moet communiceren zodat de ruis wordt weggemaakt. “Dat kunnen we niet hebben bij monetaire instituten”, zegt Santokhi. De ruis werkt door naar de banken, naar de koers en naar de samenleving.

Edward Belfort (ABOP) vraagt dat de regering duidelijkheid verschaft als het inderdaad het geval is dat Van Trikt een auto heeft aangeschaft voor 300.000 Amerikaanse dollar. “Wie is nou governor? Ik hoor allerlei verhalen,” zegt hij.

NDP-fractieleider Amzad Abdoel doet een beroep op de samenleving om niet te geloven wat er op sociale media wordt verspreid. Het is alom bekend dat er veel fake nieuws wordt verspreid vandaar dat hij de gemeenschap vraagt om de officiële berichtgeving te volgen vanuit de regering.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG