VES: “Verklaring CBvS is vaag en ongeloofwaardig”

Centrale Bank van Suriname. Foto: Flickr
Print Friendly, PDF & Email

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) vindt dat de verklaring van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) van 13 februari over de kasreserve, vaag en ongeloofwaardig overkomt. De verklaring geeft geen antwoord op de vele vragen die gesteld worden door de samenleving, geeft VES-bestuurslid Swami Girdhari, te kennen tegenover Suriname Herald.

De verklaring dat de Centrale Bank bij de uitvoering de kasreserve middelen van de algemene banken tezamen met de eigen middelen van de Centrale Bank in een ‘pool’ gemanaged heeft, zorgt voor meer verwarring en maakt het nog onduidelijker, zegt Girdhari.

Het uitgangspunt van de moederbank in deze was dat de bruto internationale reserves altijd hoger moesten zijn dan de kasreserve verplichtingen aan de banken. De CBvS laat weten dat op enig moment de liquide middelen in de internationale reserves lager geweest waren dan de verplichtingen van de Centrale Bank aan de commerciële banken. De CBvS onderkent dat bij de aanwending van deze geldmiddelen voor interventies ten behoeve van importen en voor schuldaflossingen, goudaankopen en andere verplichtingen, de afstemming met de algemene banken niet was gepleegd.

Intussen zijn de afspraken en garanties met betrekking tot de aangehouden kasreserve middelen bij de Centrale Bank, inclusief het aanwenddeel, in nauw overleg met het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging schriftelijk vastgesteld en ondertekend door het directieteam van de Centrale Bank. Het directieteam van de moederbank bestaat uit Michael Soekhnandan (directeur Bankbedrijf en Bancaire Zaken), William Orie (directeur Monetaire en Economische Zaken) en Faranaz Hausil (directeur Legal, Compliance & International Affairs).

De CBvS liet weten dat ze met haar verklaring wil benadrukken dat de kasreserve middelen niet zijn gestolen. Girdhari is van oordeel dat die verklaring juist ademt dat er wel is gestolen. “Wanneer je zonder toestemming middelen aanwendt die niet bedoeld waren voor iets dergelijks, is dat stelen”, zegt hij.

Als hij in een winkel stapt en gewoon met drie jeansbroeken de winkel uitgaat met de bedoeling om die over twee jaar terug te brengen, is dat stelen. “Ik word meteen opgepakt”, zegt Girdhari. Daarom is hij juist van mening dat de directie, in deze de drie directeuren, ook medeverantwoordelijk zijn geweest voor het gebruiken van de kasreserve middelen van de commerciële banken. Met de verklaring tracht de CBvS juist het ‘stelen’ goed te praten, is hij van oordeel.

“Indien men een gedegen administratie had bijgehouden en dit samen met de bankiersvereniging had gemonitord op basis van duidelijke afspraken, was dit niet gebeurd”, zegt hij.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG