Voorzitter Surinaamse Bankiersvereniging content met benoeming Roemer als governor

Eblein Frangie
Print Friendly, PDF & Email

De voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), Eblein Frangie, is content met de benoeming van governor Maurice Roemer. De president is ingegaan op de voordracht van de SBV en Roemer voldoet aan de profielschets van een governor. “We hebben een profiel opgesteld en gekeken naar de huidige situatie. We hebben een aantal namen gehad en op basis van het profiel, hebben wij gekozen voor Roemer”, zegt Frangie.

Volgens hem is Roemer de persoon met het volste vertrouwen, die de schade zou kunnen herstellen. Daarom is hij aan de president voorgedragen. Frangie zegt niet te weten als de beëdiging conform de Bankwet heeft plaatsgevonden. “De andere zaken zijn intern en wij hebben het van buitenaf bekeken en ik neem aan dat de juiste procedures gevolgd zijn. We gaan ervan uit dat het Kabinet van de President voldoende toetsingsmechanismen heeft om te kijken als de benoeming volgens de Bankwet heeft plaatsgevonden.”

De SBV-voorzitter gaat ook in op de kasreserve middelen die zijn gebruikt en hoe die terugbetaald zullen worden. Het nieuwe contract is volgens hem complex, omdat het gaat om een stukje van die historie die ook hierin is opgenomen, de condities die zijn gesteld om de middelen terug te betalen en het gaat om de zekerheden waaraan voldaan moet worden. Het contract wordt nu gesloten, maar over een paar maanden worden de verkiezingen gehouden en wij willen niet dat er een overeenkomst is gesloten met veel fouten daarin, zegt de SBV-voorzitter.

“We moeten zorgvuldig ermee omgaan, ook wanneer er een nieuwe regering komt of een nieuwe governor. Eenieder moet zich kunnen terugvinden in dit contract”, legt hij uit. Frangie vertelt verder dat de verdwenen kasreserves terugbetaald zullen worden met de belasting die Iamgold Rosebel Goldmines voor de regering stort.

Simone Awanna

VANDAAG