Roemer: “Er wordt weg bewandeld om de 19,5 miljoen euro terug te krijgen”

Governor Maurice Roemer. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

Er wordt momenteel een weg bewandeld om na te gaan hoe Suriname de 19,5 miljoen euro die in eerste instantie onrechtmatig in beslag was genomen, terug te krijgen geeft governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) te kennen. Echter kan hij hierover niet veel meer over zeggen omdat hij nog geïnformeerd moet worden wat de specifiek stand van zaken is met betrekking tot het overleg met de Nederlandse diplomatieke autoriteiten over deze kwestie.

Regeringscommissaris Vijay Kirpalani liet tijdens een persconferentie weten dat twee weken na de uitspraak van de rechtbank van Noord-Holland in deze zaak, het Nederlandse Openbaar Ministerie cassatie heeft ingesteld bij de Hoge Raad tegen het vonnis van rechtbank Noord-Holland, om de 19,5 miljoen euro terug te geven aan Suriname. Cassatie is de vernietiging van een beslissing door het hoogste rechtsprekend orgaan van het land. In cassatie gaan is beroep aantekenen bij het hoogste rechtsprekend orgaan tegen een uitspraak van een lagere rechter.

Kirpalani liet toen weten dat er naartoe wordt gewerkt om op een gemeenschappelijke en juiste manier het geld terug te krijgen. Hij liet toen eveneens weten dat er diplomatieke gesprekken worden gevoerd met de desbetreffende autoriteiten. “De gesprekken zijn niet makkelijk”, liet hij weten.

De rechtbank van Noord-Holland heeft het strafvorderlijke beslag dat op 17 april 2018 is gelegd op een geldzending van 19,5 miljoen euro uit Suriname, met eindbestemming Hongkong, op 24 december 2019 opgeheven. Het is in strijd met het internationaal publiekrecht (volkenrecht) gelegd. Ook wordt teruggave van het geld gelast, gaf de rechtbank van Noord-Holland in haar vonnis te kennen.

In het kader van een onderzoek naar onregelmatigheden in zendingen contant geld via vrachtlijnen van Schiphol, viel het op dat dergelijke geldzendingen plaatsvonden vanuit Suriname naar Hongkong via Schiphol. Op 13 april 2018 is weer een geldzending met de CBvS als ‘shipper’ gecontroleerd. De totale inhoud bedroeg 19,5 miljoen euro en was afkomstig van drie handelsbanken in Suriname. Op 17 april 2018 is dit geld strafrechtelijk in beslag genomen door de Nederlandse Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), eerst met het oog op waarheidsvinding/aantonen wederrechtelijk verkregen voordeel, daarna met het oog op een mogelijke verbeurdverklaring.

Volgens de officieren van justitie hebben de drie handelsbanken en vijf cambio’s in Suriname inmiddels de verdachten-status in verband met een vermoeden van witwassen van een groot gedeelte van het in beslag genomen geld. Het geld is door De Nederlandsche Bank geteld en op 1 juni 2018 gestort op een bankrekening van de Nederlandse Belastingdienst.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG