Voorzitter PRO: “Regering heeft lak aan democratie en rechtstaat”

PRO-voorzitter Gerold Sewcharan. Foto: PRO

De voorzitter van de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO), Gerold Sewcharan, heeft dinsdag tijdens de maandelijkse Kenniskring-bijeenkomst met als thema: “Onze beleidsperspectieven na 25 mei?” in het Lalla Rookh-gebouw benadrukt, dat de regering lak heeft aan democratie en rechtstaat. Om te praten over beleidsperspectieven na 25 mei is het volgens hem belangrijk, dat er eerst gewerkt wordt aan de versteviging van de democratie en rechtstaat.

Sewcharan gaf aan dat dit alleen zal kunnen als de huidige regering uit het machtscentrum wordt verdreven wordt. De nieuwe regering, die na 25 mei zal aanzitten, zal volgens hem ervoor moeten zorgen dat met deugdelijke wetsproducten onze democratie en rechtstaat voor eens en voor altijd afdoende beschermd wordt, “zodat demagogen en populisten ons volk nooit meer in een greep krijgen.” Sewcharan gelooft er heilig in, dat deze regering op 25 mei vervangen zal worden. Hij hoopt dat het volk de PRO de gelegenheid geeft om deel te kunnen zijn van de eerstvolgende regering.

Hij gaf verder aan, dat onze samenleving nu meer dan ooit is verdeeld. “Er wordt door de regerende partij een politiek gevoerd, die voor verdeeldheid onder de Surinaamse samenleving zorgt.” Sewcharan voegde eraan toe dat het parlement zonder meer gezien kan worden als een werkarm tevens verlengstuk van de regering. “DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons danst naar de pijpen van de regering en de opdracht van de bevolking om mede controle uit te oefenen op het beleid van de regering, wordt structureel en bewust nagelaten. Dat is zorgelijk”, zei hij.

Over het presidentschap gaf hij aan, dat deze wordt ingevuld door een persoon die veroordeeld is voor het medeplegen van meervoudige moord op zijn eigen medeburgers. “Wij hebben drie weken geleden de vorige governor van de Centrale Bank van Suriname als verdachte moeten aanmerken en in verzekering moeten stellen wegens misdrijven in die hoedanigheid gepleegd. Wij hebben een minister van Financiën, die ons en ons nageslacht opzadelt met schulden alsof dat zijn taak is en onze rechtstaat zodanig schoffeert”. Financiënminister Gillmore Hoefdraad kan tot nog toe niet verschijnen in het parlement om informatie rond de kasreserve te verschaffen en ook niet bij de politie om gehoord te worden in de zaak van Robert van Trikt.

Sewcharan merkte verder op dat onze Kiesregeling zodanig is gewijzigd, dat het recht op politieke vrijheid zoals verankerd in mensenrechtenverdragen die door Suriname zijn geratificeerd niet meer naar behoren beleefd kunnen worden. Politieke partijen mogen niet meer samenbundelen en moeten vanaf nu een waarborgsom betalen om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen. “Onze democratie wordt door een paar personen op subtiele wijze de nek omgedraaid en wij laten dat gebeuren”, zei de PRO-voorzitter.

Hij kaartte verder aan, dat de zoon van de president in Amerika vastzit voor ernstig misdrijf. “Onze democratie, onze waardigheid wordt voortdurend te schande gezet.” Hij zei verder dat vreemdelingen in versneld tempo worden genaturaliseerd zonder dat het duidelijk is, als zij ingevolge de Kieswet mogen stemmen in Suriname.

In geen jaren heeft het Hof van Justitie een president. Sewcharan gaf aan, dat in artikel 133 van de Grondwet staat dat het Hof van Justitie gevormd wordt door een president en een vicepresident. De rechterlijke macht die ons moet beschermen tegen verkeerde wetgeving en slecht bestuur wordt stelselmatig door de regering geïntimideerd en belachelijk gemaakt. “Er is sprake van karaktermoord op rechters.” Hij zei dat gerechtelijke processen jarenlang duren en de rechtsbescherming zo ernstig te wensen overlaat. Hierdoor functioneert het volgens hem daardoor niet als sluitstuk van onze democratie en rechtstaat.

De PRO-voorzitter noemde als voorbeeld de zaak van politieke partijen in casu de Terugroepwet. Deze zaak staat al drie jaar voor uitspraak bij het Hof van Justitie, maar wordt maar niet gedaan. “De rechterlijke macht is te afhankelijk van de andere twee machten en kan daardoor niet naar behoren functioneren.” Over de zaak ingevolge de wijziging van de Kiesregeling zei Sewcharan, dat de inschrijving van de politieke partijen over pakweg twee weken zal gebeuren. Hij verwacht niet dat het Hof voor die datum een uitspraak zal doen.

De PRO-voorzitter benadrukte, dat de aandacht niet zo zeer gevestigd moet worden op bestuurlijk beleid alsook op de grondslagen van deze natie, de democratie en rechtstaat. “Onze democratie en rechtspraak zijn slechts begrippen geworden. Wij leven in een schijndemocratie en schijnrechtstaat”, zei Sewcharan.

VANDAAG