Vakcentrale C-47 stapt niet uit Ravaksur

De vakcentrale C-47 stapt niet uit Ravaksur. Deze mededeling deed de voorzitter van C-47, Robby Berenstein, gisteren op een persconferentie. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

De vakcentrale C-47 gaat niet uit de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravakasur) stappen. Dit werd gisteren duidelijk gemaakt tijdens een persconferentie van C-47. Robby Berenstein, C-47-voorzitter, gaf te kennen dat de vakcentrale de vergadering van Ravaksur niet erkent waar er bepaalde beslissingen over hem zijn genomen door de voorzitters van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), Organisatie van Samenwerkende Autonome Vakbonden (Osav), de Progressieve Werknemers Organisatie (PWO) en de Moederbond.

Ravaksur bestaat uit zes vakcentrales namelijk de Moederbond, C-47, PWO, FAL, CLO en Osav. Tijdens een persconferentie deelden de voorzitters van de Moederbond, CLO, Osav en PWO mee dat besloten is dat Berenstein vanaf 4 maart ontheven is als woordvoerder van Ravaksur. Het besluit is eveneens genomen dat het secretariaat van Ravaksur zal worden ondergebracht in het CLO-gebouw.

Berenstein maakte duidelijk dat C-47 niet op het woordvoerderschap zit te wachten. Integendeel is zij juist bereid in dialoog te treden met de overige vakcentrales. Ook Robby Naarendorp maakte duidelijk dat de vakcentrale niet in polemiek gaat treden, want er is veel werk te doen voor de wrokoman. C-47 snapt de heisa niet die gemaakt wordt door de voorzitters van de eerdergenoemde vakcentrales, omdat Berenstein de voordracht van Zunder als governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) niet heeft ondersteund.

Berenstein benadrukte dat de kandidatuur van Zunder niet door de bonden werd gedragen. Daarnaast was het een strategie van de regering om een breuk te brengen binnen de vakbeweging. “Dat is hen aardig gelukt gezien de houding die Zunder, samen met de overige voorzitters van Ravaksur, heeft aangenomen”, zei Berenstein.

Verder benadrukte hij dat het nooit de bedoeling was dat Zunder de CBvS-governor zou worden. Hij is van oordeel dat deze kwestie een gepasseerd station is en dat de focus nu gericht is op belangrijke issues zoals de precaire situatie en het ultimatum dat aan de regering is gesteld met betrekking tot belastingverlichtende maatregelen.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG