COVID-19-lockdown gaat gepaard met meer gras- en bosbranden

Ulrich Coats, KBS-voorlichter. Foto: NII

De brandweer moet op dagbasis landelijk ruim vijftien keer uitrukken om gras- en bosbranden te blussen. Hoofdbrandweervoorlichter Ulrich Coats doet een beroep op de gemeenschap om geen vuil te verbranden, omdat het bij wet verboden is.

In gesprek met Suriname Herald geeft hij aan, dat nu veel meer personen thuis zijn vanwege de COVID-19-lockdown en er dan voor kiezen om wat extra in de tuin te gaan werken. Daarna wil men onkruid gaan verbranden, met alle gevolgen die daarmee gepaard gaan. De meeste gras- en bosbranden worden veroorzaakt door personen die vuil aan het verbranden zijn. Ruim achttien posten van de brandweer zijn landelijk operationeel.

Coats voert verder aan dat ook de brandweerlieden de nodige maatregelen in acht moeten nemen met betrekking tot COVID-19 en ook zij willen zichzelf tegen het virus beschermen. De brandweer is continue stand-by voor calamiteiten en wil geen verhoogde werkdruk, omdat personen onverantwoord bezig zijn.

De brandweervoorlichter benadrukt dat de brandweer de gemeenschap meerdere keren erop heeft gewezen wat de gevolgen kunnen zijn van vuilverbranding. Hij verwijst naar de brand van Ornamibo, waar de brandbestrijders met man en macht hebben gewerkt om het vuur onder controle te krijgen, terwijl aan de andere kant zij ook moesten uitrukken om grasbranden te blussen aan de Wolframstraat. Op die locatie hadden personen vuil verbrand.

Coats benadrukt dat er veel bij komt kijken wanneer er sprake is van gras- en bosbranden zoals de gezondheid van de mensen die in de buurten wonen en de verkeersveiligheid. “Wij kunnen nu niet in een bepaalde crisis verkeren en dan komen ook nog gras- en bosbranden op ons af”, zegt Coats. Het is een extra last voor de brandweer.

Binnen het Korps Brandweer Suriname zijn er ook maatregelen getroffen in verband met COVID-19. Aan de Gemenelandsweg wordt van bezoekers verwacht, dat zij eerst telefonisch contact opnemen met de hoofdkazerne. Coats geeft aan dat het gaat om personen die brandverklaringen moeten afhalen of die informatie behoeven over het proces van vergunningen.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG