Vakbonden commerciële banken eisen intrekking Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren

Robby Berenstein. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

De vakbonden bij de commerciële banken eisen dat de goedgekeurde Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren wordt teruggedraaid. Zolang dit niet gebeurt, zullen de banken gesloten blijven, zegt de voorzitter van vakcentrale C-47 Robby Berenstein in gesprek met Suriname Herald.

De vakbondsman merkt verder op dat het parlement de betrokken actoren in de maling heeft genomen, omdat de wet waarvoor men adviezen heeft gevraagd tijdens de behandeling plotseling is veranderd. Volgens Berenstein is de wet, zoals die is ingediend, niet fout. Waar het om gaat is dat het parlement op het laatste moment met een andere wet op tafel is gekomen, wat nooit is afgesproken met de betrokken actoren. Hij zegt dat de wet niet alleen voor de banken nadelig is, maar ook voor de werkende klasse.

Het punt waar het nu om gaat is dat de regering niet alle actoren heeft aangehoord. In het parlement is gewoon een wet aangenomen om politiek te scoren, beweert Berenstein. Het is een politieke stunt, waarmee de regering probeert om de koers kunstmatig laag te houden voor verkiezingswinst.

De situatie op de financiële markt eist volgens de vakbondsman iets anders dan wat de regering nu beoogt met de wet. De regering moet juist de oorzaak aanpakken. Er is geen monetaire stabiliteit, zegt hij. Bovendien is er een regering die ongebreideld geld uitgeeft aan zaken die niet van belang zijn. Met deze actie hebben de banken volgens Berenstein een signaal gegeven, dat dit zo niet verder kan.

Verder merkt hij op, dat de regering door een aantal personen is geadviseerd om de wet niet in haar huidige vorm af te kondigen. Dit is volgens de vakbondstopper weer het bewijs dat het land te maken heeft met een regering, die niet luistert naar actoren waarmee zij samen moet werken.

Iets na twaalf uur gistermiddag hebben de banken massaal hun deuren gesloten. De vakbonden hebben hun onvrede geuit over de wet, die zaterdagochtend door de coalitiefractie in het parlement is aangenomen.

Deze wet moet volgens de regering ordening brengen in de koersontwikkeling in het land. Zo mogen cambio’s geen dollars meer verkopen dan alleen opkopen. Wat zij hebben opgekocht moet binnen twee dagen overdragen worden aan de Centrale Bank van Suriname. Burgers die valuta willen, kunnen die na goede onderbouwing kopen bij de commerciële banken.

VANDAAG