Rusland staat volledig achter COVID-19-maatregelen

NPS-voorzitter Gregory Rusland. Foto: NPS
Print Friendly, PDF & Email

Het artikel op Suriname Herald waarin wordt gesproken over de avondklok en de relatie met de jaren tachtig is voor enkele personen aanleiding geweest om het accent compleet te verleggen. “Terloops is de vergelijking gemaakt met de avondklok van de jaren tachtig”, zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland, in gesprek met Suriname Herald.

De meeste mensen zijn ’s avonds en in de nacht thuis, waardoor de kans op verspreiding dan ook kleiner is. Volgens hem zouden de maatregelen zich daarom ook moeten richten op het beperken van het menselijk verkeer overdag wanneer het veel drukker is. “Dan is de kans op besmetting ook het grootst. Er moet goed gekeken worden naar andere landen waar er nu harde lessen geleerd worden”, beweert de NPS-voorman.

Hij benadrukt dat de NPS volledig achter alle maatregelen staat, die ertoe moeten leiden dat de verspreiding van het virus wordt ingedamd. Verder wordt de aandacht erop gevestigd, dat de de regering alle noodzakelijke beschermingsmiddelen en middelen die nodig zijn voor de behandeling, veilig moet stellen.

Rusland geeft verder aan dat hij zich niet zal laten afleiden door discussies die niet terzake doen en zich zal concentreren op de bijdrage van de partij om Suriname te behoeden voor het ergste in deze crisis. De NPS adviseert iedereen om de instructies van de relevante instanties op te volgen.

Verder geeft de partijvoorzitter aan dat de NPS ook beschikt over medische deskundigen. De deskundigheid van deze personen is daarom ook in een vroeg stadium aan de autoriteiten aangeboden, zegt Rusland.

GISTEREN