Personen gaan pas na zes uur ‘s morgens naar huis bij overtreding lockdown

Foto: Politie

Personen gaan hun tijd elders moeten doorbrengen dan thuis als de politie ze na 20.00 uur op straat aantreft. Deze maatregel geldt voor personen, die geen valide reden hebben om op straat te zijn. Deze mededeling deed het hoofd van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname (KPS), Humphrey Naarden, gisteren tijdens de persconferentie van het nationaal managementteam COVID-19. De partiële lockdown is om 20.00 uur ingegaan.

In een bekendmaking laat het KPS weten, dat in het kader van de door president Desi Bouterse afgekondigde partiële lockdown van veertien dagen, ingaande zondag 29 maart vanaf acht uur in de avond tot en met zes uur in de ochtend, de politie met ondersteuning van andere veiligheidsdiensten, erop zal toezien dat deze maatregel wordt nageleefd.

Jerry Slijngaard, coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), geeft aan dat de politie zal handelen volgens de geldende regels die zijn vervat in het politiehandvest, wanneer personen geen gehoor geven aan de maatregel die is aangekondigd.

De politie benadrukt dat als iemand zich, zonder noodzaak, gedurende de lockdown op of langs de openbare weg bevindt, zij zal optreden. Volgens de politie zal de overtreder van de partiële lockdown worden overgebracht naar een politielocatie, waar hij of zij tot en met zes uur in de ochtend zal worden aangehouden. Verder zal de overtreder worden onderworpen aan een veiligheidsfouillering, voordat hij wordt overgebracht naar de politielocatie.

De leiding van het KPS doet een dringend beroep op de burgerij, om gedurende de lockdown thuis te blijven.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG