SHATA luidt noodklok: kans op overleven klein

De kans op overleven binnen de toerismesector is door de recente ontwikkelingen als gevolg van de coronapandemie heel klein. Bedrijven hebben door de maatregelen van de regering vanaf 15 maart hun werkzaamheden moeten staken, waardoor de effecten daarvan nu voelbaar zijn.

In een persbericht meldt de Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA), dat werkgevers zoveel mogelijk proberen om hun personeel tegemoet te komen. Echter blijkt dat moeizaam te gaan aangezien er geen bron van inkomsten is. De sector heeft een omzetdaling van bijkans 95 tot 100 procent, met als mogelijk gevolg groot verlies aan arbeidsplaatsen.

Naast de coronapandemie zijn ook de afkondiging van de Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren en de Wet uitzonderingstoestand COVID-19 van invloed geweest op de problemen in de toerismesector.

Door de stopzetting van de werkzaamheden hebben SHATA-leden geen inkomsten kunnen genereren. Toch moeten zij bepaalde maandelijkse kosten zoals huur, lonen en aflossingen doorbetalen, terwijl nog niet bekend is tot wanneer de voorzorgsmaatregelen zullen gelden.

SHATA is voorstander van ordening van het valutaverkeer waarbij eenieder, in het bijzonder haar leden, er beter van wordt. De impact van de Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren op de toerismesector moet dringend geëvalueerd worden.

Een toerist kan geen Surinaamse dollars wisselen op de luchthaven. Dat kan alleen bij de bank of cambio’s. Toeristen kunnen dan ook niet vooraf een tour boeken, zonder eerst naar de bank te gaan die na 14.00 uur gesloten is.

De organisatie verwacht dat de overheid blijft communiceren met het bedrijfsleven. “Wij moeten elkaar helpen om maatregelen te nemen en hebben elkaar nu meer dan ooit hard nodig. Zonder de betrokkenheid en steun van de overheid zal de toerismesector nooit kunnen functioneren”, zegt SHATA.

SHATA heeft enkele stappen ondernomen om voor de belangen van haar leden op te komen. Er zijn bijeenkomsten geweest met onder andere minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI en T). Er is formeel gevraagd om de rest van de toerismesector op dezelfde wijze te behandelen als de casino’s.

Verder wordt gemeld dat de organisatie de Wet uitzonderingstoestand COVID-19, op aanvraag van het ministerie van HI en T heeft bestudeerd en van commentaar heeft voorzien met de nodige voorstellen.

Ook is er onder de leden een inventarisatie per bedrijf gemaakt van het kostenplaatje per maand en zijn er op basis hiervan oplossingen aangedragen aan minister Tsang.

De SHATA is samen met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) een platform gestart om te brainstormen hoe de leden door COVID-19 heen te helpen en hoe hierna weer nieuw leven in de bedrijven te blazen.

VANDAAG