Traditioneel gezag geïnformeerd over COVID-19-maatregelen

Het traditioneel gezag is vandaag door president Desi Bouterse geïnformeerd over de COVID-19-maatregelen. Foto NII

President Desi Bouterse heeft de traditionele gezagsdragers uit het binnenland formeel geïnformeerd over de dreigende COVID-19-uitbraak in het binnenland. Deze ontmoeting vond gisteren plaats in de Congreshal, meldt het NII.

Directe aanleiding voor deze bijeenkomst is de illegale oversteek van personen aan de oost-, zuid- en westgrens van Suriname, ondanks de sluiting van de grenzen om besmetting met het coronavirus tegen te gaan. De aanwezige gezagsdragers kregen een presentatie van infectioloog Stephan Vreden over het COVID-19-virus en hoe men zich hiertegen kan beschermen.

Verder zijn ze toegesproken door president Bouterse en minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. Het staatshoofd en de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, Daniëlle Veira, hebben afgelopen week een serieuze waarschuwing doen uitgaan naar personen die zonder toestemming van de autoriteiten de Surinaamse grenzen oversteken en de volksgezondheid in gevaar brengen.

Als geen gehoor wordt gegeven aan deze oproep, zal de regering op last van het ministerie van Volksgezondheid genoodzaakt zijn strengere orde en veiligheidsmaatregelen te treffen in het binnenland. De granmans en hun gevolg gaven aan de boodschap en bijbehorende waarschuwing voor het opvolgen van de COVID-19-maatregelen in het binnenland te hebben begrepen en vroegen welke bijdrage zij kunnen leveren in de strijd tegen het coronavirus.

Volgens het NII complimenteerden zij de regering en het nationaal managementteam COVID-19 voor de voortvarende aanpak in de strijd tegen de verspreiding van het gevaarlijke virus. Er is wel aandacht gevraagd voor het garanderen van de voedselvoorziening van het binnenland, die in gevaar dreigt te komen als gevolg van de lockdownmaatregelen.

VANDAAG