Sociale Zaken biedt psychosociale hulp tijdens COVID-19-pandemie

Angela Salmo, directeur van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Foto: NII

Samen met een aantal belangrijke partners heeft het ministerie van
Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) gewerkt aan het kunnen bieden van psychosociale hulp aan landgenoten tijdens de COVID-19-pandemie. Dit traject is uitgewerkt met medewerking van het ministerie van Volksgezondheid, Vereniging Sociaal Werkers in Suriname (VSWS) en Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen (SVPO).

Een van de taakstellingen van het departement is volgens directeur Angela Salmo het bieden van de immateriële hulpverlening. Dit is dus een feit met het aanbieden van de psychosociale hulp. Voor de hulpverlening wordt een korps van maatschappelijk werkers ingezet, dat de eerstelijnshulpverlening zal bieden. Op basis van de hulpvraag en noodzaak kan een doorverwijzing naar specialisten zoals psychologen en orthopedagogen geschieden.

De hulpverlening is bedoeld voor personen die terugkomen naar Suriname en in quarantaine worden geplaatst. Verder is deze hulp ook voor burgers die worden beïnvloed door de COVID-19-maatregelen. Het gaat bijvoorbeeld om personen die thuis blijven, deels hun inkomen of hun baan zijn kwijtgeraakt, in moeilijke huiselijke omstandigheden verkeren en met stress moeten dealen.

Deze hulp is vanaf gisteren beschikbaar via het nummer 123, bekend als de Kinder- en Jongeren telefoonlijn. Er kan worden gebeld tussen 08.00 uur en 16.00 uur. Deze lijn is onder de huidige omstandigheden niet alleen meer voor kinderen en jongeren, maar ook volwassenen. Voor het binnenland worden mogelijkheden, samen met de Medische Zending, uitgewerkt.

De mogelijkheid om te kunnen WhatsAppen, waarbij de hulpverlening 1×24 uur geboden kan worden, wordt nog uitgewerkt en zodra die beschikbaar is, wordt de gemeenschap geïnformeerd.

VANDAAG