Geen verlenging voor het verstrekken van oproepingskaarten

Directeur Putridewi Amatsoemarto van Binnenlandse Zaken. Foto: Biza
Print Friendly, PDF & Email

De periode voor het verstrekken van de oproepingskaarten aan kiesgerechtigden wordt niet verlengd. Oproepingskaarten van de personen die niet thuis zijn aangetroffen of om een andere reden niet zijn bezorgd, kunnen worden opgehaald bij de verschillende districtscommissariaten, zegt de directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), Putridewi Amatsoemarto, in gesprek met Suriname Herald.

Volgens de Biza-directeur hebben de colporteurs de adressen twee keer aangedaan. Er is tijdens de colportagewerkzaamheden een aantal zaken geconstateerd zoals personen die onbekend zijn op de adressen en ook vele verhuizingen die niet zijn doorgegeven. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het zelfs voorgekomen dat colporteurs werden weggejaagd of uitgescholden, omdat zij de adressen een aantal keren moesten aandoen. Sommige colporteurs hebben de adressen zelfs meer dan twee keer aangedaan tot irritatie van de bewoners.

Een colporteur die niet bij naam genoemd wil worden, vertelt dat ze samen met haar groep de adressen meerdere keren moesten aandoen, terwijl er al door de bewoners was aangegeven dat in sommige gevallen de personen overleden zijn, niet bekend zijn op de adressen of zijn verhuisd. Toch moesten zij van de departementsleiding teruggaan naar die adressen. “Het is niet leuk om uitgescholden te worden of te worden weggejaagd”, zegt de colporteur.

Het ministerie van Biza is op 30 april begonnen met deze werkzaamheden. Op 14 mei was in sommige ressorten de laatste dag voor het bezorgen van de oproepingskaarten. Kiesgerechtigden die nog geen oproepingskaart hebben ontvangen, kunnen tot 22 mei met hun districtscommissariaat contact opnemen.

Stembiljetten
Intussen is woensdag een aanvang gemaakt met het vouwen van de stembiljetten voor de verkiezingen van 25 mei. Het gaat om circa 800.000 stembiljetten voor De Nationale Assemblee en ressortraden. De werkers zijn verdeeld in twee groepen en elke groep telt ongeveer 280 personen die in de zaal de werkzaamheden uitvoeren, terwijl een twintig tot dertigtal buiten de zaal bezig zullen zijn met het perforeren, tellen en verpakken.

Samen met de ondersteuners gaat het om ruim 350 tot 400 personen die op dagbasis de werkzaamheden uitvoeren. Om deze werkzaamheden te voltooien zijn er acht tot tien dagen uitgetrokken.

Simone Awanna

VANDAAG