Biza maakt regels voor verkiezingsdag bekend

Het ministerie van Biza heeft de regels voor de verkiezingsdag bekendgemaakt. Foto: NII

Kiesgerechtigden moeten anderhalve tot twee meter afstand van elkaar houden en zijn verplicht de handen te ontsmetten, voordat zij het stemlokaal betreden. Dit zijn enkele regels voor de verkiezingsdag, die gisteren tijdens een persconferentie van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) in de Congreshal zijn bekendgemaakt. De persmeeting was bedoeld om aan te geven wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot de verkiezingsdag en de informele uitslag van de verkiezingen.

Biza-directeur Putridewi Amatsoemarto gaf aan dat het aan de kiezer wordt overgelaten of die wel of geen mond- en neusbedekking op heeft. De stembureauvoorzitter zal wel bij de verificatie van het legitimatiebewijs aan de kiezer vragen de mond- en neusbedekking te verwijderen. Na verificatie mag de kiezer dit weer op doen. Bij personen met verschijnselen zoals koorts, hoesten en niezen dienen kiesgerechtigden contact op te nemen met hun huisarts en moeten zij het advies van de arts opvolgen.

Slechts drie kiesgerechtigden mogen het stembureau tegelijk betreden om te stemmen. Hulpbehoevende kiezers dienen met hun eigen begeleider te komen. Mediawerkers mogen op 25 mei de stemlokalen met inachtneming van de COVID-19-regels betreden voor het filmen en fotograferen. Wel mogen zij het stemproces niet verstoren.

De Biza-directeur gaf aan dat de regels in samenspraak met het COVID-19-managementteam en het ministerie van Volksgezondheid zijn bepaald. De toezichthouders van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en de politieke partijen zullen in het stemlokaal worden geaccommodeerd.

Amatsoemarto deelde verder mee, dat de kiezers in quarantaine ook in de gelegenheid worden gesteld om te stemmen. Het ministerie is samen met het managementteam en het ministerie van Volksgezondheid een modaliteit aan het uitwerken hoe dit te bewerkstelligen.

Informele uitslag
Op 25 mei zal de Congreshal dienen als perscentrum. Biza heeft een applicatie/web ontwikkeld waar live de uitslagen van de verkiezingen gevolgd zullen worden. Mediahuizen zullen hiertoe ook toegang krijgen. Michael Kromodimedjo van de verkiezingscommissie ICT gaf aan, dat het gaat om de informele uitslag van de verkiezingen. De formele uitslag komt nog altijd van het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Hij benadrukte dat de applicatie/web zoveel als mogelijk is beveiligd om hackers te weren.

CBB-adviseur Anton Paal gaf aan dat conform artikel 16 lid 5 van de Kiesregeling het aantal kiezers na de Wettelijke Terinzagelegging (TIL) gesteld is op 383.333 kiezers. Het is volgens hem niet vreemd dat er een minimaal verschil te zien is in het aantal kiezers, omdat het bestand na de TIL tussentijds wordt opgeschoond (overledenen) met als gevolg dat er 383.193 oproepingskaarten zijn gedrukt.

CBB is volgens hem verplicht om mensen die tussentijds overleden zijn weg te halen van de kiezerslijst. De stembureaus zullen ook een lijst krijgen met namen van kiezers die zijn komen te ontvallen. Paal deelde mee dat er bij deze verkiezingen 45.641 first voters zijn.

Biza-minister Mike Noersalim hoopt dat alle ruis met de persconferentie is weggewerkt. Suriname heeft immers een goede reputatie als het gaat om het houden van goede verkiezingen. Het organiseren van verkiezingen is volgens hem niet alleen een zaak van de regering, maar van diverse actoren waaronder ook de politieke partijen.

De minister deed een beroep op kiesgerechtigden die hun oproepingskaart nog niet hebben ontvangen, om die tot en met 22 mei op te halen bij hun desbetreffende districtscommissariaat. Tot op 17 mei, zijn er 286.486 kaarten verdeeld en 96.707 onbesteld. Op www.verkiezingen.sr kunnen kiesgerechtigden ook nagaan op welk stembureau zij moeten stemmen en hoe zij de locatie kunnen bereiken. Wie tot en met 22 mei de oproepingskaart niet heeft afgehaald, kan die op de verkiezingsdag op het stembureau krijgen.

Noersalim riep kiesgerechtigden op om 25 mei niet thuis te blijven om COVID-19, maar om hun burgerrecht te vervullen. Hij zei dat de regering alle nodige protocollen in place heeft voor de veiligheid van de kiezers en stembureauleden. Biza hoopt de gemiddelde opkomst van kiezers van 70 procent te overschrijden. Bij de vorige stembusgang hebben gemiddeld 70 procent van de kiesgerechtigden hun stem uitgebracht.

VANDAAG