Directieteam KPA nu compleet

Het directieteam van het KPA is nu compleet. Er is rust nodig in de organisatie om de beveiliging in de inrichtingen te garanderen. Foto: NII

De onderbezetting op directieniveau binnen het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) zal vanaf 1 juni tot het verleden behoren. Zes officieren zijn vandaag na een kundige selectieprocedure benoemd tot onderdirecteuren bij het KPA. Hiermee zijn de vacante posten binnen het directieteam van het korps ingevuld.

Uit een groep van veertig sollicitanten zijn er uiteindelijk zeven goed bevonden. Er waren zes vacante posities die ingevuld moesten worden, waardoor een persoon schaduwkandidaat is. Op basis van de reflecterende kandidaten is gebleken, dat er veel potentie is binnen de organisatie.

Olton Helstone, directeur Operationele Diensten van het ministerie van Justitie en Politie, zei dat de onderbezetting een heet hangijzer was en er moest daarvoor een oplossing gezocht worden.

Bij de toelating van de zes personen sprak hij van een dankbaar moment. “De selectiecommissie heeft zich kundig hierover gebogen en het resultaat is daar”, zei hij. Helstone meent dat de nieuwe directieleden ervan bewust moeten zijn, dat er rust nodig is in de organisatie om de beveiliging in de inrichtingen te garanderen. “De mensen moeten gemotiveerd worden om het werk te doen en daarin zit er een rol voor de directie. Hiermee moet er met tact worden omgegaan.”

Justitieminister Stuart Getrouw haalde aan trots te zijn op de groep en is ervan overtuigd, dat ze een goede job zal doen. “Laat niemand aan jullie karakter, integriteit en het geloof in de Almachtige komen. Want Hij alleen kan het voor jullie doen.”

Korpshoofd Regilio Blijd gaf de groep mee, dat ze niet rancuneus moet zijn. Ze moet openstaan om ook te leren. Ook hij benadrukte dat er rust nodig is in de inrichtingen. “Ga niet uw eigen dingen doen, anders zal het mislopen”, drukte hij ze op het hart.

De nestor achter het geheel, de consultant Georgetine Acton, zegt dat het KPA in de lift is. Ze vroeg daarbij aan de nieuwe directieleden om ervoor te zorgen, dat de organisatie geen terugval krijgt. “U moet samen optrekken en geen concurrentie onderling in de inrichtingen creëren.”

Max Breinburg, KPA-bondsvoorzitter, haalde aan dat het bestuur altijd voorstander ervan is om bij de invulling van functies binnenshuis te kijken. Hij vindt dat de personen gegroeid zijn in de organisatie. Hij twijfelt er niet aan dat ze het in de nieuwe uitdaging goed zullen doen.

VANDAAG