Medische staf AZP luidt noodkreet; patiëntenzorg in bedroevende staat

Foto: Suriname Herald

De patiëntenzorg in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is zeer zorgwekkend. Vandaag heeft de medische staf op een spoedvergadering de noodkreet uitgebracht aan de directie van het AZP. Dit naar aanleiding van een schrijven van het hoofd van het laboratorium van het AZP aan de medische staf waarin hij mededeelde dat een groot aantal bloedonderzoeken niet meer gedaan kunnen worden.

De medische staf van het AZP wil nadrukkelijk onder de aandacht van het volk brengen dat de patiëntenzorg in het AZP, in tegenstelling tot de gewekte indruk, in zeer bedroevende staat verkeert.

Het is al jaren zo dat er een geleidelijke verpaupering plaatsvindt van het niveau van de tweedelijnszorg. Dit is in de afgelopen jaren ook al meerdere malen door verschillende vakgroepen (oncologie, orthopedie en kindergeneeskunde) en vakorganisaties onder de aandacht gebracht van ziekenhuisdirecties en het ministerie van Volksgezondheid. Helaas zonder structurele verbetering en zelf verdere afbrokkeling van onze mogelijkheden tot bieden van kwalitatief goede zorg.

“Wij artsen en specialisten werkzaam in het AZP willen met alle ons ten dienste staande middelen proberen het niveau van de zorg op peil te houden. Door het toenemend gebrek aan middelen en medicamenten en defecte apparatuur wordt deze taak en wens steeds meer bemoeilijkt en op zeer korte termijn waarschijnlijk onmogelijk”, aldus de medisch staf.

De medisch staf verwacht dat er onder de huidige omstandigheden binnenkort mensenlevens verloren zullen gaan als de gezondheidszorg niet de prioriteit krijgt die het verdient van de overheid c.q. beleidsmakers. “We zien het als onze taak, gezien onze primaire verantwoordelijkheid naar de patiënt toe, deze waarheden te delen met de patiënt”, benadrukt de medische staf van het AZP.

VANDAAG