IDOS-opiniepeiling: NDP verliest meerderheid in parlement na de verkiezingen

De NDP zal de verkiezingen van 25 mei verliezen en assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zal de voorzittershamer moeten overdragen aan een kandidaat van de oppositie. Dit is de voorspelling van de IDOS-opiniepeiling. Het forse verlies van de NDP is in Paramaribo. Volgens de peiling zal de paarse partij van 9 naar 5 DNA-zetels terugvallen, waardoor zij in de oppositiebanken terechtkomt.

Het verliezen van de parlementaire meerderheid voor de NDP, brengt met zich mee dat op de eerste vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) die in juni plaatsvindt, er een nieuwe parlementsvoorzitter wordt gekozen. Het IDOS verrichtte een laatste peiling op 20 mei in Paramaribo met een steekproefgrootte van 554 en een foutenmarge van plusminus 3 procent.

Zwevende kiezers
De coronapandemie heeft een genadeloos effect op de samenleving veroorzaakt, zo ook op de planning van verschillende onderzoekbureaus als het IDOS. Een ongenadig effect heeft ze ook gehad op de campagnevoering en campagnekas van politieke partijen, die vaak een volledige omslag moesten maken in de hun bekende methoden van campagnevoering en zelfs nieuwigheden moesten introduceren om zodoende het kiesgedrag van kiezers te beïnvloeden. Het resultaat hiervan is dan ook dat met nog enkele dagen te gaan naar de stembusgang op 25 mei, een substantieel deel van de kiezers nog steeds tot de zwevende kiezers gerekend kunnen worden.

In een peiling die het IDOS op 20 mei verrichtte gaf 34,3 procent van de kiezers in Paramaribo te kennen, dat zij nog geen duidelijke keus hadden gemaakt op wie te stemmen. Nog eens 17,9 procent gaf te kennen dat stemmen een geheim karakter heeft, waardoor ze die informatie niet aan het IDOS wilden verstrekken. De andere helft van de kiezers die zeggen te zullen stemmen kon ons duidelijk doorgeven voor welke partij zij zouden stemmen. Ditzelfde beeld werd ook gemeten in een IDOS-peiling die op 7 mei werd uitgevoerd.

Diverse IDOS-peilingen in 2019-2020
In het afgelopen anderhalf jaar heeft het IDOS zes peilingen verricht waarvan drie landelijk in 2019, uitgezonderd het kiesdistrict Sipaliwini, ressort Sarakreek uit het kiesdistrict Brokopondo en ressort Galibi uit het kiesdistrict Marowijne. Daarnaast zijn er in 2020, waarvan de laatste in maart en mei 2020 verricht in kiesdistricten, Para, Coronie, Commewijne, Nickerie en Paramaribo.

In 2015 behaalde de NDP 49,2 procent van de stemmen in het kiesdistrict Paramaribo wat goed was voor 9 DNA-zetels. De oppositionele partijen (V7, AC en DOE) behaalden 48,3 procent van de stemmen en dat was goed voor 8 DNA-zetels. Met een terugval naar 24 procent van de stemmen is de NDP nog maar goed voor maximaal 5 DNA-zetels in Paramaribo. We kunnen dan ook stellen dat de NDP in Paramaribo een zeer sterke terugval zal hebben van 9 DNA-zetels naar 4 maximaal 5 DNA-zetels.

Fors verlies
Uitgaande van het gegeven dat alle, in ieder geval ‘belangrijke’, politieke partijen te kennen hebben gegeven geen coalitie met de NDP te zullen vormen, moet gesteld worden dat het forse verlies van de NDP in Paramaribo alleen al, ervoor zorgt dat de NDP naar de oppositiebanken zal worden verwezen op 25 mei 2020.

Naast verlies van zetels in het kiesdistrict Paramaribo mag verwacht worden, dat deze trend zich ook in andere districten zal voortzetten. Een factor die het moeilijk maakt om vrij correct te voorspellen wordt veroorzaakt door het hoge percentage zwevende kiezers (45 procent en hoger) die men op Brokopondo na in alle kiesdistricten tegenkomt. De verwachting van het IDOS is dat de NDP op basis van de ‘available data’ tussen de 14 en 17 zetels uit deze verkiezingsstrijd zal komen.

VANDAAG