VHP presenteert waslijst aan onregelmatigheden

Print Friendly, PDF & Email

De VHP is ernstig bezorgd over het verloop van de verkiezingen. De VHP had bij monde van partijvoorzitter Chan Santokhi reeds in een vroeg stadium gewaarschuwd voor fraude bij deze verkiezingen en dat blijkt volgens de partij bewaarheid te worden. De VHP had brieven geschreven naar de regering, het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), de hoofdstembureaus, buitenlandse en binnenlandse waarnemers, schrijft de VHP in een persbericht.

Deze verkiezingen zullen in de historie van Suriname de slechtste verkiezingen zijn die ooit in Suriname zijn gehouden. “We roepen de regering op om erop toe te zien dat verkiezingen een eerlijk en vlot verloop hebben en dat alle fraudegevallen onmiddellijk onderzocht worden.”

Het Juridisch Monitoring Team VHP van het Anti-Fraude Platform heeft om 15.00 uur ruim 54 voorvallen genoteerd. Het is niet uitgesloten dat er meerdere fraudegevallen zich zullen voordoen.

De voorvallen zijn inmiddels al voorgelegd aan respectievelijk het OKB en het ministerie van Binnenandse Zaken met het dringende verzoek voor correctie. Ook de organisatie van internationale waarnemers wordt inmiddels schriftelijk geïnformeerd.

Op diverse stembureaus is terstond bezwaar aangetekend.

Hieronder volgt een samenvatting van genoteerde gevallen:
– Verlate aanvang van de stemming bij sommige stembureaus;
– Het niet toelaten tot de stemming van houders van vervallen ID-kaarten;
– Het niet toestaan van bijstandsverlening aan kiezers die daadwerkelijk hulpbehoevend waren;
– Het niet tellen en bekendmaken van de stembiljetten voor aanvang van de stemming;
– Het verwijderen van turvers van de politieke partijen met name van de VHP uit de directe nabijheid van het stemlokaal;
– De informatie met betrekking tot een poging tot het bijdrukken van stembiljetten voor tien stembureaus in het binnenland in de vooravond voor de verkiezingen. Doordat dit bevreemding wekte bij de drukker werd de opdracht ingetrokken;
– Stembiljetten op rr-niveau blijken verkeerd te zijn aangeleverd in diverse ressorten;
– Staking van het stemmingsproces nadat werd geconstateerd dat tientallen kiezers hun stem hebben uitgebracht op verkeerde rr-stembiljetten. De mededeling werd gedaan dat deze kiezers wederom terug moesten komen om opnieuw te stemmen;
– De kwaliteit van de rode potloden bij het inkleuren van de stembiljetten is van slechte kwaliteit, waardoor bevlekking van stembiljetten plaats kan vinden met als risico het van onwaarde verklaren van de stembiljetten. In sommige gevallen is zelfs gebruikgemaakt van wasco krijt;
– Kiezers die wel voorkwamen op de kiezerslijst van het stembureau, maar niet op de afschriften van de kiezerslijsten van de partijvertegenwoordigers;
– Bij Huize Ashiana werden de oproepingskaarten en ID-kaarten van de bewoners opgehaald door een persoon voor de stemming;
– Vertragingstactiek bij de stembureaus met betrekking tot de trage afhandeling van kiezers waardoor er lange rijen ontstaan;
– Het toelaten van een kiezer tot het stemmingsproces, terwijl er drie stemhokken beschikbaar zijn;
– Het niet hoorbaar oplezen van de gegevens van de kiezers. Deze klacht werd vanuit diverse stembureaus doorgemeld;
– Ongetekende stembiljetten en/of onbestempelde stembiljetten verstrekt aan de kiezers waardoor deze ongeldig kunnen worden verklaard;
– Het voorkomen van kiezers op kiezerslijsten van twee verschillende stembureaus;
– Vijf bussen vol Haïtianen zijn gestuurd naar Coronie onder begeleiding van militairen om aldaar te stemmen.

De VHP doet een beroep op elke stemgerechtigde zich niet te laten ontmoedigen en ondanks deze perikelen te volharden in deze situatie. “Wees alert en geduldig zodat u zich niet laat afhouden van het leveren van uw wezenlijke bijdrage. De overwinning ligt uiteindelijk in het uitbrengen van uw stem”, aldus de VHP.

VANDAAG