Sozavo stopt voorlopig alle contante uitbetalingen

Print Friendly, PDF & Email

Alle contante uitbetalingen die het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) deed aan haar doelgroepen zijn voorlopig stopgezet. Het gaat hier om de COVID-19-tegemoetkoming aan de crèchemedewerkers, zwakke huishoudens, mensen met een beperking, Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) en Algemene Kinderbijslag (AKB).

Deze maatregel is genomen om de ambtenaren die op het ministerie werken en direct in contact komen met de doelgroep te beschermen tegen de explosieve uitbraak van het coronavirus in Suriname. Er zijn gisteren in totaal tien positieve gevallen erbij gekomen. De teller staat nu op 54.

De directeur van Sozavo, Angela Salmo, zegt in gesprek met Suriname Herald dat betalingen via de bank normaal plaatsvinden. Medewerkers van crèches, peuterscholen en kinderopvangtehuizen die hun bankrekeningnummer nog niet hadden doorgeven, kunnen dat alsnog doen bij Rebekka Brown, hoofd Bureau Opvanginstellingen.

Salmo benadrukt dat de zogenaamde illegale crèches en peuterscholen die zich nu registeren, niet uitbetaald zullen worden over de maand mei. “Het is niet terugwerkend. Als men zich nu registreert is het voor de maand juni”, benadrukt de directeur.

Aan de mensen die helemaal geen bankrekening hebben, zegt Salmo dat gewoon gewacht moet worden totdat de zaak genormaliseerd is. Niemand hoeft te vrezen. Zolang de mogelijkheid weer bestaat, zullen we alle contante betalingen doen”, zegt de Sozavo-directeur

In een eerder gesprek met Monche Atompai, directeur dienst Administratie en Uitbetaling Sociale Voorzieningen (AUSV), wist hij Suriname Herald te vertellen dat er vergaderd zal worden met de verschillende afdelingshoofden om na te gaan in hoeverre volgende week de uitbetaling van ten minste AKB voortgang kan vinden.

VANDAAG