President kondigt versoepeling totale lockdown aan

President Desi Bouterse tijdens zijn televisietoespraak. Beeld: NII
Print Friendly, PDF & Email

De totale lockdown wordt per zondag 21 juni versoepeld. Zo kondigt president Desi Bouterse aan in zijn televisietoespraak in het kader van COVID-19 in Suriname. Tegelijkertijd zullen er vanuit overheidszijde enkele maatregelen in place worden gehouden om de besmettingen met het COVID-19-virus in Suriname niet ineens te laten pieken.

De afgelopen weken hebben we een stijging gezien in het aantal actieve COVID-19-gevallen, van het aantal genezen verklaringen en, helaas ook, van het aantal overledenen. Van hieruit condoleer ik alle nabestaanden met het grote verlies van hun dierbaren.

De ‘full lockdown’ maatregelen hadden tot doel om het zorgteam de kans te geven om besmettingshaarden te identificeren, zij die ziek werden te behandelen en om ongebreidelde verspreiding van het virus tegen te gaan.

In de afgelopen 14 dagen is in beeld gebracht wat er gaande is. De strategie was om het aantal besmettingen beheersbaar te houden. Een ongecontroleerde piek is tot dusverre voorkomen.

Medisch gezien heeft de full lockdown dus zijn doel bereikt:
- De stijging van het aantal positieve gevallen heeft plaatsgevonden binnen in kaart gebrachte clusters;
- Met het verplicht thuisblijven, heeft het opsporen van contacten van besmette personen makkelijker kunnen plaatsvinden.

Sociaal-maatschappelijk is er echter veel weerstand gekomen tegen de maatregelen:
- Op de tijdstippen waarbij het publiek was toegestaan om de openbare weg te betreden, was er doorgaans een grotere toeloop van personen waar te nemen;
- De situatie van ‘total lockdown’ heeft bij de samenleving een gevoel van “onnodig ongemak” teweeggebracht;
- In het bijzonder bij slecht en klein behuisde gezinnen, manifesteerde zich een opvallende toename van psychische en lichamelijke klachten.

De overheid heeft het maximale aan maatregelen getroffen om de verspreiding van het COVID-19 virus zoveel mogelijk tegen te gaan. De zorgsector heeft op haar beurt alles in het werk gesteld om zorg te verlenen, om voorbereid te zijn.

“Er is echter een wrange realiteit. De quarantaine- en isolatiecapaciteit bereiken hun piek. De zorgexperts geven aan dat de besmettingscijfers zullen blijven stijgen. Hieruit moeten wij helaas concluderen dat ook het aantal doden zal toenemen. Wij gaan hiermee naar een nieuwe fase.”

COVID-19 is in Suriname. “De vraag is hoe gaan wij hiermee om? De bal ligt nu vooral bij u. Ons aller eigen verantwoordelijkheid gaat nu een doorslaggevende rol spelen.”

De maatregelen die zullen gelden, zijn:
1. De totale lockdown wordt opgeheven met ingang van zondag 21 juni 2020, vanaf 05.00 uur. Vanaf dit moment zal de beperking van bewegingsvrijheid weer gelden van 20.00 uur tot 05.00 uur de volgende ochtend.

2. Bedrijven en organisaties kunnen wederom hun normale openingstijden aanhouden met in achtneming van de sociale afstanden, handen wassen en mond- en neusbedekking dragen. Uiteraard rekening houdend dat eenieder om 20.00 uur weer thuis is.

De volgende sectoren blijven gesloten voor het publiek, te weten: hotels, casino’s, gebedshuizen, overdekte groenten-, fruit-, vlees- en vismarkten, bordelen en bars.

3. Overdekte sportscholen blijven gesloten. Indien sportactiviteiten in de open lucht worden georganiseerd zal men de algehele hygiëne voorzorgsmaatregelen in acht moeten nemen. Contactsporten blijven verboden.

4. Voor restaurants is de afhaal- en delivery service weer mogelijk.

5. Bewoners van bejaarden- en kindertehuizen worden toegestaan om bezoek te ontvangen; met dien verstande dat elke bewoner slechts één bezoeker per dag mag ontvangen.

6. Binnenlandse vluchten van personen en goederen worden onder stringente richtlijnen toegestaan.

Bij elke maatregel zullen de algehele hygiëne voorzorgsmaatregelen blijven gelden. Dit betekent dat men de sociale afstand moet bewaren, frequent de handen wast en mond- en neusbedekking draagt. De samenscholing blijft gesteld op maximaal vijf personen.

Het staatshoofd benadrukt verder dat de opheffing van de totale lockdown niet betekent dat men zich vrij kan bewegen over landsgrenzen. “Al onze grenzen blijven gesloten. De operatie ‘Drin Dresi Wakti Siki’ wordt gecontinueerd. De patrouilles op rivieren en bij controleposten te Stolkertsijver, Redi Doti, Stuwmeer en Krakka worden versterkt met immigratieofficieren.”

President Bouterse zegt dat de repatriëring van Surinaamse ingezetenen de komende periode onder dezelfde stringente maatregelen zal voortgaan.

De president vraagt de mensen om op hun gezondheid te blijven letten. “Let u erop dat u de algehele hygiëne voorzorgsmaatregelen in acht neemt. Dit betekent dat u de sociale afstand bewaart, frequent uw handen wast en mond- en neusbedekking draagt.”

De president benadrukt dat het opbouwen van weerstand nu het belangrijkste is. “Zeker nu wij ons in de regentijd bevinden; een periode waarbij velen van ons vatbaar zijn voor ziektes. Eet u voldoende groente en fruit, drinkt u veel water. Zet u uw ramen en deuren open zodat er ventilatie is, en zit u af en toe in de zon.”

President Bouterse sprak ook kort over de machtsoverdracht. “We gaan de komende periode naar een transitie in het land, niet alleen qua COVID-19-maatregelen maar ook qua regering. Het overleg over de transitie vindt plaats. Laten wij ons in deze periode scharen achter één verbindend doel: onze liefde voor Suriname.”

De president sloot af door alle vaders voor morgen een prettige Vaderdag toe te wensen.

VANDAAG