Verstrekken COVID-19-steunpakketten weer stopgezet

Angela Salmo, directeur van het ministerie van Sozavo. Foto NII
Print Friendly, PDF & Email

Het verstrekken van de individuele COVID-19-steunpakketten is vandaag tijdelijk weer stopgezet. De herstart van deze activiteit staat gepland voor 6 juli, zei de directeur van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Angela Salmo, tijdens de COVID-19-persconferentie. De departementsleiding heeft deze beslissing genomen vanwege de enorme mensenmassa, waarbij de social distance en andere regels niet in acht werden genomen.

De directeur zei dat er tussen 9 tot en 20 juni al ruim 18.000 voedselpakketten door het ministerie zijn gedistribueerd. Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket zal een nieuwe procedure worden gehanteerd. Personen moeten zich vanaf 23 tot en 30 juni registreren op de wijkkantoren. Bovendien zullen de pakketten thuis worden bezorgd. Benadrukt wordt dat personen die al een voedselpakket hebben ontvangen, zich niet meer hoeven te registreren.

De distributie van voedselpakketten aan personen die zich hebben geregistreerd aan de Gongrijpstraat en nog niet hebben ontvangen, zal binnenkort geschieden. De distributie van voedselpakketten aan kerkgenootschappen, buurtorganisaties en dorpsgemeenschappen gaat onverkort door, zei Salmo.

VANDAAG