Jeugdambassadeurs protesteren tegen opdoeken ministerie Sport- en Jeugdzaken

De Caricom-jeugdambassadeurs Dwight Prade en Georgette Grootfaam roepen alle sport- en jeugdorganisaties op om te protesteren tegen het besluit van de komende regering om het ministerie van Sport- en Jeugdzaken op te doeken. In een persbericht zeggen de jeugdvertegenwoordigers dat zij hebben deelgenomen aan de hearings van de vier politieke partijen VHP, ABOP, NPS en PL. “Wij jeugdigen eisen van de nieuwe regering dat het ministerie blijft voortbestaan en voortgaat met de ingezette weg om voor de jeugd en sport in Suriname beleid te blijven ontwikkelen.”

Tijdens deze hearings is er in voldoende mate aangetoond waarom het jeugd- en sportbeleid in Suriname voldoende aandacht genieten, gezien zij een belangrijke rol spelen in de duurzame ontwikkeling van de Surinaamse jeugd. In 2010 werd dit departement in het leven geroepen door de regering-Bouterse. De twee beleidsdisciplines die voorheen ressorteerden onder het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling hebben nooit eerder zoveel aandacht gehad dan in de periode 2010 tot en met 2020.

Hierbij in acht genomen de prestatie van onze Surinaamse sporters in binnen- en buitenland, de vele sport- en recreatieaccommodaties die in stad en district zijn opgezet om de motorische vaardigheden, de kinderspelen en het samenspelen te stimuleren onder jong en oud. Verder het opleiden en inzetten van worldcoaches door het ministerie door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en andere verworvenheden.

Het jeugdbeleid is een gedeelde verantwoordelijkheid van een zestal ministeries, maar toch heeft het ministerie van Sport- en Jeugdzaken ook wat betreft het jeugdbeleid zijn bestaansrecht bewezen. Dit onder andere door het instellen van de interdepartementale ministeriële commissie, wat moet leiden tot een eenduidig beleid, het tienermoederprogramma, de vele vakantieactiviteiten die elk jaar weer hun nut hebben bewezen, de verzelfstandiging van het Nationaal Jeugdinstituut die conform het kinderrechtenverdrag en het staatsbesluit voldoende soelaas biedt voor jeugdparticipatie op beleidsniveau.

Het Surinaamse jeugdparticipatiemodel is verder door de Caricom tot best model of practice uitgeroepen. Dit impliceert niet dat het werk van het ministerie voltooid is, maar biedt wel voldoende grondslag om voort te gaan met het werk dat het ministerie verzet.

VANDAAG