LVV: “Nog geen besluit over financiering bedrijfsplan De Molen/CASAFAS”

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Foto: LVV
Print Friendly, PDF & Email

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) benadrukt dat ze er nog lang niet aan toe is een besluit te nemen over de financiering van het bedrijfsplan van De Molen/CASAFAS. Stemmingmakerij en emotionaliteiten, vaak om klein persoonlijk gewin, brengen de sector alleen maar nadelen en belemmert de productiemogelijkheden. “We hebben en enorme achterstand in te lopen, er is potentie, maar de wereld wacht niet op Suriname”, schrijft LVV in een persbericht.

LVV zegt dat het ministerie in een fase van bestudering zit, waarbij onder meer de relevante staf van LVV, de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) en Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) betrokken worden in de beraadslagingen. “We zijn nog lang niet zover om een besluit te nemen waardoor voorstellen ter financiering gedaan kan worden van het bedrijfsplan van De Molen/CASAFAS’.

Het beleid van LVV om de totale sector te upliften is middels ordening, ondersteuning, kwaliteitsverbeteringen, investeringsmogelijkheden en afzetmarkten te zoeken. Dit is een essentieel uitgangspunt van het ministerie om alles in structureel overleg met de stakeholders uit te werken.

In dit licht zijn er vele concrete stappen gezet. In het bijzonder zijn in samenwerking met de Food and Agriculture Organization (FAO) en andere internationale partners zoals Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), Caribbean Regional Fisheries Mechanism (CRFM) ook op dit vlak concrete projecten ingediend en uitgevoerd ter verdere ondersteuning van onze bedrijven in de agrarische sector: know how ten behoeve van processing in groente- en fruitsector, financieringsopties, certificering, na-oogstbehandeling van gewassen zoals papaya en kouseband, bodemgesteldheid studies, duurzame benaderingen van agro-verwerking en waardeketen-ontwikkeling van wortel- en knolgewassen in het Caribisch gebied, ontwikkeling van de kokossector bij kleine boeren, zo ook ordening in de visserijsector die opgang is gebracht, die ook geschiedt in nauw overleg met de stakeholders, schrijft het ministerie.

Noemenswaardig zijn volgens LVV ook de laboratoriumfaciliteiten en andere op te zetten instituten ter ondersteuning van de sector. Niet te vergeten de ingediende wetgeving bij De Nationale Assemblee waar wij ook enorme inspanningen hebben verricht om op diverse gebieden met actuele wetgeving te komen.

LVV stimuleert Surinaamse ondernemers om met goed uitgewerkte plannen te komen waarbij de totale sector op een hoger niveau getild wordt. Gelukkig zijn Surinaamse ondernemers nu al bezig hun ideeën in plannen uit te werken. Er liggen enkele dossiers ter bestudering zoals “Tomaten in kast 2020” en het ananasproject. We moeten naar een hoger niveau qua kwaliteit, volume, transformatie ter upgrading van de sector. Suriname heeft de potentie en dit dienen we te benutten door gezamenlijk hard aan te gaan werken, aldus het ministerie van LVV.

Een van de initiatieven is door De Molen/CASAFAS ingediend op 13 mei om cassave als basis te benutten. Dit initiatief heeft als doel om de kosten van input te verlagen, de beschikbaarheid te vergroten voor alle lagen van de markt alsook het stimuleren van het gebruik van lokale agro-producten. Vele decennia wordt er al op deze mogelijkheid gewezen.

Het is taak van het ministerie om de faciliterende rol op zich te nemen en aangeboden projectvoorstellen te bestuderen. Echter zijn vele projectvoorstellen bij voorstellen gebleven. Vele studies zijn ook uitgevoerd en op kleine schaal zijn onze boeren al bezig.

Het is nu tijd dat er wordt overgegaan tot productie en verwerking op een grote schaal. Hiermee wordt de afzet van de boeren gegarandeerd. Er is een enorme potentie in en buiten Suriname voor cassaveproducten.

“Tegen deze achtergrond hebben wij de plicht om dit initiatief op een eerlijke transparante wijze te bestuderen en daarmee zijn we bezig”, zegt het ministerie.

Na indiening van het projectvoorstel op 13 mei 2020 hebben we de volgende activiteiten/bijeenkomsten gehad:
– 13 mei 2020: distributie van de documenten aan staf van LVV.
– 28 mei 2020: distributie van de documenten aan adviseurs van de minister en VEAPS.
– 2 juni 2020: interne bespreking staf LVV, adviseurs van de minister en VEAPS.
– 8 juni 2020: bevindingen van LVV zijn gedeeld met De Molen/CASAFAS.
– 9 juni 2020: was een bespreking gepland met De Molen/CASAFAS, maar wegens de soft lockdown in het kader van COVID-19 is die afgelast.
– 25 juni 2020: na versoepeling van de soft lockdown in het kader van COVID-19 hebben VEAPS en FSA de relevante bijgewerkte dossiers ontvangen en er is een bijeenkomst belegd op 29 juni 2020.
– 29 juni 2020 om 08.00 uur is er overleg geweest tussen LVV en de stakeholders. FSA heeft geen inhoudelijk commentaar geleverd maar wel deelgenomen aan de beraadslagingen.
Na de laatste bijeenkomst zullen de volgende punten uitgewerkt worden:
– De Molen/CASAFAS zal naar aanleiding van de bespreking van 29 juni het dossier bijwerken.
– De relatie met de boeren, plantmateriaal, prijsvorming zijn onder meer zaken die verder bijgewerkt dienen te worden.
– Dit verder uitgewerkte dossier zal gestuurd worden naar alle relevante stakeholders zoals VEAPS en FSA.

VANDAAG