Minister Getrouw bereid te tekenen voor bevorderingen politieambtenaren

Minister Stuart Getrouw. Foto: NII

De minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, is bereid te tekenen voor de bevorderingen van politieambtenaren. Politiefunctionarissen hadden de afgelopen week geprotesteerd tegen het uitblijven van hun bevorderingen en bijzondere bevorderingen. Daarna werden zij door de minister uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek heeft de bewindsman beloofd er werk van te zullen maken.

“Er is een goed gesprek gevoerd met de minister, we mogen tevreden zijn,” geven de ambtenaren aan. Op aanvraag van de leden wordt er morgenochtend een spoed algemene ledenvergadering (ALV) gehouden, waar de leden over de stand van zaken met betrekking tot hun bevorderingen geïnformeerd zullen worden.

De leden zullen tijdens deze ALV opdracht geven aan het bestuur om verder te onderhandelen om zaken zoals dat van de bevorderingen in te orde te maken.

Al jaren worden agenten niet bevorderd en dit is een belemmering voor hun carrièregang. Zij geven aan dat er al jaren aandacht hiervoor wordt gevraagd, maar echter zonder resultaat.

Simone Awanna

VANDAAG