Hof van Justitie treft maatregelen vanwege COVID-19-besmetting

Hof van Justitie. Foto: Stichting voor de Rechtsorde In Suriname

Het Hof van Justitie heeft maatregelen getroffen naar aanleiding van een COVID-19-besmetting van een medewerker van de Parketwacht. Deze medewerker, werkzaam op het gerechtsgebouw aan de Mgr. Wulfinghstraat, is intussen in quarantaine. In dit gerechtsgebouw worden strafzittingen in eerste aanleg en in hoger beroep gehouden. Ook het kabinet van de rechter-commissaris is daar ondergebracht.

Het managementteam van het Hof is vanaf het bekend worden van dit nieuws, in nauw overleg met het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) over de maatregelen, die naar aanleiding van deze situatie moeten worden getroffen. Er zijn inmiddels instructies verstrekt aan de directe collega’s van de besmette persoon. Het gerechtsgebouw is gistermiddag ook ontsmet door het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR).

Op basis van de adviezen van het BOG, zal dit weekend worden besloten als de zittingen die gepland staan voor de komende week, al dan niet aangepast voortgang zullen vinden.

Het Hof van Justitie zal alles doen dat mogelijk is om de continuïteit van de rechtsgang te waarborgen. Daarbij worden de gezondheid en veiligheid van zowel de medewerkers als die van de rechtzoekenden, als hoogste prioriteit in acht genomen.

VANDAAG