Commissie moet staatshoofd adviseren over gezond maken landsdienarenapparaat

President Chan Santokhi. Foto: NII

Met als taak het adviseren van president Chan Santokhi over het gezond maken van het landsdienarenapparaat is er een presidentiële commissie ‘Toetsing rechtspositionele aangelegenheden’ geïnstalleerd. Ook de vele indiensttredingen en benoemingen in de recente periode, zullen nader worden bekeken.

Deze zaken drukken zwaar op het budget van de overheid en die kan de staat zich op dit moment niet permitteren. Bovendien zorgt dit voor een gevoel van ontevredenheid in de samenleving.

Tegelijkertijd speelt ook dat ambtenaren die al jaren in dienst zijn van de overheid en zich keihard inzetten, met lede ogen moeten aanzien hoe bepaalde landsdienaren niet reguliere grote bevorderingen hebben gekregen. De commissie zal zich ook buigen over het aspect van dubbele salarissen.

Al deze zaken moeten in de urgentiefase aangepakt worden en in de optimalisatiefase moet overgegaan worden tot het efficiënt inrichten en reorganiseren van de overheid. “Dit, zodat wij kunnen overgaan op een herverdeling van de beroepsbevolking zodat een verminderd dan wel verkleind ambtenarenapparaat wordt gerealiseerd en ondernemerschap als bron van inkomsten wordt gestimuleerd,” staat in een persbericht.

De commissie zal direct aanvang maken met haar werkzaamheden. De commissie heeft ruime bevoegdheden toegekend gekregen om rechtstreeks informatie op te vragen bij alle overheidsinstellingen, parastatalen en alle entiteiten die gerelateerd zijn aan de staat.

President Santokhi roept de samenleving op dat als zaken verkeerd zitten, zij haar volledige medewerking verleend en de nodige informatie doet toekomen aan de commissie. Brieven en stukken kunnen worden bezorgd op het secretariaat van het Kabinet van President.

Het staatshoofd benadrukt dat indien regeringsautoriteiten in strijd met de wet of met procedures handelen, dit strafbaar kan zijn. Controversiële en of buitensporige zaken zullen door de commissie met prioriteit worden aangepakt. Ondanks dat de regering nu iets langer dan tien dagen aanzit, merkt zij reeds de druk vanuit de samenleving op, om buitensporige en onrechtvaardige zaken aan te pakken.

Het eerste besluit van de commissie is dat deze af wenst te zien van enige vergoeding, hoewel deze wel was toegekend, in het kader van haar specifieke taak- en doelstellingen en gelet op de nijpende financieel economische situatie van ons land.

De commissie is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit juristen en andere deskundigen, onder leiding van Sharma Lakhisaran. Verder heeft de commissie als taak om een integrale analyse te doen van de personeelsbestanden van de overheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot de doelmatigheid en proportionaliteit van de functies en schalen alsook de voorlaatste en laatste bevordering van de landsdienaren.

VANDAAG