Geen nieuwe (her) inschrijvingen AdeKUS voor studiefinanciering studenten

Print Friendly, PDF & Email

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) zal studenten die het inschrijf- en collegegeld via het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS/NOB) laten financieren niet (her) inschrijven. Deze mededeling heeft het Bureau Studentenzaken de deur doen uitgaan. Het inschrijfgeld voor het collegejaar 2020/2021 is vastgesteld op SRD 1.850.

De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB) heeft besloten dat met ingang van 1 juni 2020 alle studiefinanciering aanvragen, die dit jaar zijn ingediend worden aangehouden. Er zullen vooralsnog geen nieuwe aanvragen in ontvangst worden genomen. De NOB heeft bekendgemaakt dat zij dit besluit heeft moeten nemen vanwege overmacht en wel in overleg met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Het FSS is in 2009 ingesteld om aan Surinaamse studenten die een universitaire- en hoger beroepsonderwijs opleiding willen volgen, leningen te verstrekken ter dekking van de studiekosten. Hiermee helpt zij hoger kader te vormen voor de ontwikkeling van Suriname. Sinds de instelling van het fonds is het beheer toevertrouwd aan de NOB vanwege haar ervaring en deskundigheid inzake kredietbeheer.

De NOB is opgericht op 8 augustus 1963 en heeft sinds haar bestaan diverse kredietfondsen beheerd ter invulling van haar doelstelling, te weten de ontwikkeling van de nationale industrie.

Het toezichthoudend orgaan van het FSS is de Raad van Toezicht (RvT), die verantwoording afdraagt aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

VANDAAG