NPS wil posities in Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht

Print Friendly, PDF & Email

De structuren van de Nationale Partij Suriname (NPS) roepen de coalitiepartners op om de NPS als gelijkwaardige partner te behandelen. Tijdens een vandaag gehouden structurenvergadering in Grun Dyari hebben de structuren hun misnoegen geuit over tal van zaken die misgaan binnen de coalitieregering.

Uit de vergadering is een motie van afkeuring voortgevloeid waarin de NPS-structuren de coalitiepartners oproepen om besluiten in samenspraak met alle partners te nemen, waardoor het draagvlak voor de uitvoering vergroot wordt.

Tijdens de vergadering is naar voren gekomen dat hetgeen is vastgelegd en afgesproken in het regeerakkoord, niet strookt met het beleid dat aan het Surinaamse volk gepresenteerd wordt.

Het gaat hier om het benoemen van personen in Raden van Commissarissen, Raden van Toezicht, besturen van instellingen en parastatale bedrijven en in functies, alsook het in functie handhaven van functionarissen, die mede hebben bijgedragen aan het wanbeleid van de afgelopen regeerperiode.

Aan de orde is eveneens geweest dat de NPS, die mede-regeerverantwoordelijkheid draagt, hieraan in onvoldoende mate invulling kan geven, omdat de NPS niet in de gelegenheid wordt gesteld te participeren in Raden van Commissarissen, Raden van Toezicht en besturen van instellingen en parastatale bedrijven.

De structuren vragen de voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, om in overleg te treden met de coalitietop, met het doel het daarheen te leiden dat de benoeming en handhaving van functionarissen, die prominent hebben bijgedragen aan het gevoerde desastreus beleid in de afgelopen tien jaar, wordt teruggedraaid. De NPS wenst duidelijke participatie in raden van commissarissen en raden van toezicht.

De NPS zal niet meewerken om beloften die tijdens haar verkiezingscampagne aan het volk zijn voorgehouden, niet uit te voeren casu quo met de voeten te betreden, waaronder: integer leiderschap, behoorlijk en transparant bestuur, anti-corruptiebeleid. De partij is niet van plan om het Surinaamse volk, in het bijzonder de kiezers die hun vertrouwen in de NPS hebben gesteld, te verraden.

VANDAAG