Stichting Red Su ondersteunt sociaal zwakkeren

Stichting Red Su heeft 250 voedselpakketten verstrekt. Foto: Stichting Red Su

De stichting Red Su onder leiding van Asiskumar Gajadien heeft in het afgelopen weekend wederom 250 voedselpakketten verstrekt aan sociaal zwakkere gezinnen in het district Wanica. Door de stichting wordt deze week het schoolpakkettenproject uitgevoerd.

Er zullen ruim tweehonderd schoolpakketten beschikbaar worden gesteld aan scholieren van alle onderwijsniveaus, om hen te ondersteunen en te faciliteren in hun educatie- en vormingsproces.

Naast het verstrekken van deze schoolpakketten, zal de stichting het leerproces van kansarme en behoeftige scholieren ondersteunen met het beschikbaar stellen van laptops, tablets en smartphones en beltegoed voor internetgebruik. De coördinatie van dit project ligt in handen van Shiraz Boedhoe en Shanti Oedrairadjsingh.

Vanaf de oprichting van stichting Red Su Support in juni 2020, heeft zij diverse sociale activiteiten ontplooid. Er zijn voedingspakketten verstrekt die bestaan uit een aantal levensmiddelen, die gerekend worden tot de eerste levensbehoeften aan sociaal zwakke en minder draagkrachtige gezinnen in Suriname, om zodoende een bijdrage te leveren aan het verlichten van de nood en behoeften van deze groep burgers in het land.

Stichting Red Su Support zal in de komende tijd zich blijven inzetten om de noden, behoeften en ambities van scholieren, studenten, drop-outs en jongeren uit sociaal zwakke gezinnen in Suriname te helpen vervullen, om zodoende een krachtige en kwalitatieve impuls te geven, aan het vergroten van kansen en mogelijkheden in de maatschappij voor deze doelgroep.

VANDAAG