President Santokhi: “Geen acties tegen Venezuela vanuit Surinaams grondgebied”

President Chan Santokhi. Foto: CDS

President Chan Santokhi heeft na de ontmoeting met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, benadrukt dat het bezoek van de bewindsman geplaatst moet worden in het kader van het versterken van de vriendschapsbanden tussen de beide landen. Op een vraag van de Surinaamse pers ontkent president Santokhi dat er gesproken is over het wel of geen toestemming verlenen aan de Verenigde Staten om vanuit Surinaams grondgebied acties te ondernemen tegen Venezuela.

President Santokhi en VS-minister Pompeo op weg naar de persconferentie in de achtertuin van het presidentieel paleis. Foto: CDS

Santokhi gaf aan op de hoogte te zijn van de uitdagingen in de Bolivariaanse Republiek Venezuela. De Surinaamse regering huldigt het standpunt dat de politieke leiders in dat land de problemen waarmee het land worstelt, intern moeten oplossen. Belangrijke principes van de regering zijn democratie, democratische instituten, goed bestuur, rechtstaat, mensenrechten alsmede het handhaven van vrede en veiligheid.

Minister Pompeo. Foto: CDS

Suriname zal samen met alle gelijkgerichte partijen bijdragen aan de dialoog om zodoende de democratische rechten van het Venezolaanse volk te helpen waarborgen.

Minister Pompeo die ook aanzat bij de persconferentie gaf aan, dat het Surinaamse volk een duidelijke keuze heeft gemaakt tijdens de laatst gehouden verkiezingen. Het volk heeft onder meer gekozen voor democratie en rechtstaat. De VS zal daarbij alles doen om ons land op die weg te helpen.

De Surinaamse pers mocht slechts twee vragen stellen. Foto: CDS

Er wordt op Suriname gerekend om waar nodig een baken van hulp en mogelijkheden in de regio te zijn. Suriname is een land met veel mogelijkheden en waar hulp van de VS nodig is zal gekeken worden hoe daar invulling aan wordt gegeven. De goede vriendschapsband zal ten voordele van beide landen moeten zijn, zei minister Pompeo.

VANDAAG