NDP-fractie roept president op om minister Somohardjo tot orde te roepen

Minister Somohardjo. Beeld: DNA TV

De fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) heeft in een brief aan president Chan Santokhi gewezen op misleidende informatie die de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, zou hebben verstrekt aan het parlement.

Op vrijdag 18 september bleek uit het betoog van Somohardjo dat aan het hoogste college van staat onjuiste informatie was verstrekt. De minister heeft het parlement onder meer in kennis gesteld van de oproep van de beleidsfunctionarissen, die een week eerder zouden zijn geconvoceerd. Echter blijkt uit de circulaire dat de ambtenaren twee dagen voor de openbare vergadering, dus op 16 september, zijn opgeroepen.

Ook de wijze waarop de minister zaken betreffende beleidsadviseurs heeft gepresenteerd, geeft aan dat hij het bewust heeft gedaan met het doel het parlement én de Surinaamse samenleving ernstig te misleiden, schrijft de NDP-fractie in de brief.

400 beleidsadviseurs
Minister Somohardjo heeft in zijn betoog wereldkundig gemaakt dat er 400 beleidsadviseurs in dienst zijn genomen op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Na analyse van de gepresenteerde 400 beleidsadviseurs blijkt dat conform de uitbetalingsregelingen de inschaling voor een beleidsadviseur is gesteld op schaal IIA, IIB en IIC. Op basis hiervan zijn er slechts 185 beleidsadviseurs op de lijst en het betreft dus meer dan de helft van de ambtenaren in andere functies.

Voorts zijn niet alle 185 beleidsadviseurs werkzaam op het ministerie. De lijst betreft een groot aantal ambtenaren van organen van de staat, waarvan onder meer de personeels- en loonadministratie wordt gedaan door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De fractie van de paarse partij vindt dat door het handelen van de minister de goede naam en eer van de ambtenaren is aangetast, omdat hij door zijn optreden heel duidelijk heeft gesuggereerd, dat al de mensen op de lijst onderdeel zijn van onrechtmatige c.q. corruptieve handelingen. “Het grondrecht dat verankerd is in de Grondwet artikel 17 lid 1, stelt duidelijk dat eenieder recht heeft op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezin, zijn woning en zijn eer en goede naam. Dit recht is door minister Somohardjo vertrapt,” geeft de NDP-fractie verder aan.

Voorts hebben diverse groepen binnen de samenleving zich geroerd over het publiekelijk schenden van de privacygegevens, waaronder de Algemene Personeelsbond (APB) van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De fractie van de NDP betreurt dit ten zeerste en spreekt haar afkeuring uit over het handelen van de minister. “Wij roepen u op, om gelet op de ernst van de situatie, corrigerend op te treden,” schrijft de NDP-fractie in de brief aan president Santokhi.

VANDAAG