Terugbetalingscapaciteit Suriname beter met olie-inkomsten

President Chan Santokhi. Beeld: DNA

Suriname zit momenteel met heel wat schulden, die terugbetaald moeten worden. Het land is momenteel niet in staat om deze schulden af te lossen. De regering bekijkt een aantal trajecten, die ernaartoe moeten leiden dat de schulden afgelost worden. Volgens president Chan Santokhi zal de terugbetalingscapaciteit van Suriname over vier tot vijf jaar beter zijn door de inkomsten uit de oliesector.

In de zoektocht naar kapitaal wordt daarom gesproken met entiteiten, die over voldoende goedkoop materiaal beschikken en bereid zijn het land dat kapitaal tegen gunstige voorwaarden te lenen. Het staatshoofd praat over een zodanige aflossingsovereenkomst met een grace periode van ongeveer vijf jaar, de periode waarover Suriname vanwege de olie-inkomsten beter in staat zal zijn af te lossen.

Daarnaast worden ook gesprekken gevoerd met multilaterale organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Suriname heeft bij het IMF al officieel het verzoek voor bijstand gedaan. De regering bestudeert de inzichten van het fonds, dat op zijn beurt vanuit een multilateraal perspectief nagaat in hoeverre Suriname ondersteund kan worden met financiële injecties en in samenspraak met andere instituten.

Tevens is het de bedoeling met deze instituten na te gaan hoe het land zijn schulden kan herschikken. Met bilaterale overheden als Nederland en de Verenigde Staten van Amerika worden ook gesprekken gevoerd voor bijstand.

President Santokhi benadrukte dat de regering in een vroeg stadium heeft aangegeven, dat de crisis waarin Suriname verkeert heel ernstig is. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft met cijfermateriaal aangetoond, dat er op maandbasis er een tekort van SRD 200 tot SRD 400 miljoen.

Voor deze maand is er een tekort van ruim SRD 400 miljoen. Volgens het staatshoofd heeft het verschil van tekorten op maandbasis ook te maken met een schuld met rente, die op maandbasis betaald moet worden. Er zijn veel leningen, die op maandbasis afgelost moeten worden en de inkomsten zijn niet genoeg om de uitgaven te dekken.

De inkomsten uit meest belangrijke sectoren, te weten Newmont, Staatsolie, Iamgold zijn verpand en de gelden komen niet in staatskas. Het staatshoofd brengt in herinnering dat naast de reguliere salarisbetalingen met terugwerkende kracht en ook de 50 procent overeengekomen verhoging met de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), de regering verder gebonden is aan heel wat overeenkomsten, waarop bij het niet uitvoeren een boete staat. Juristen gaan na welke van deze overeenkomsten herzien moeten worden.

VANDAAG