Begrotingstekort 20 procent legt zware druk; plannen gefaseerd uitvoeren

Melvin Bouva. Beeld: YouTube

De jaarrede was zoals gebruikelijk een opsomming van wenselijkheden van de regering en in vele opzichten een kopie van de afgelopen jaarrede. In dit geval een weergave van een aantal zinnige voornemens, maar vooral ook onnodige onzinnige verwijten en beschuldigingen, zegt NDP-assembleelid Melvin Bouva.

Volgens Bouva is het op een plechtig moment van een jaarrede niet voorgekomen dat het staatshoofd zo’n uitdrukkelijke verdeeldheid brengt tussen medestanders en ‘opponenten’, zoals hij in zijn laatste paragraaf heeft gedaan. “Een jaarrede moet de samenleving uitnodigen om samen te werken, ongeacht hun afkomst of positie. Helaas slaat de president met de constante verwijten de plank mis,” beweert de volksvertegenwoordiger.

Diversificatie van de economie
De jaarrede ademt verder een geest uit van een aantal maatregelen, die de president wil treffen voor meer inkomsten om zo de economie weer in balans te brengen. De plannen van de regering om met name te investeren in de productie, export en het toerisme verdienen ondersteuning, zegt Bouva. Als een van de dragers van de Toerismewet en het plan, die reeds in concept klaarliggen, zal in de komende periode verder hieraan moeten worden gewerkt.

Ook de verdere stimulering van de landbouwsector en het midden- en klein bedrijf (MKB) door onder andere het ondernemingsfonds. “Hier zullen we naast de centrale mijnbouwsector voornamelijk de middelen vandaan halen”, zegt de politicus.

Ondraaglijke maatregelen heroverwegen
Volgens Bouva zijn de aangekondigde maatregelen veel te zwaar voor de samenleving om in slechts een dienstjaar te verkroppen. Bovendien worden de kwetsbare groepen zoals beloofd volstrekt onvoldoende opgevangen. Van de ruim SRD 21 miljard aan uitgaven wordt slechts SRD 700 miljoen gereserveerd voor sociale bijstand.

Dat is nog niet eens 5 procent van wat de regering plant uit te geven. Op basis van de laatste zogenoemde unificatie zou de sociale bijstand minstens het dubbele moeten zijn uitgaande van de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) tussen de SRD 1.000 en SRD 1.500 per maand. Dit terwijl er met de zware maatregelen het veelvuldige hiervan uit de samenleving wordt onttrokken.

Alleen bij de Energiebedrijven Suriname (EBS) wil de regering in een jaar 75 procent van de subsidie afbouwen en verhalen op de gebruikers. Dat komt op basis van de huidige subsidie neer op ruim SRD 750 miljoen. Dit zal ondraaglijk zijn voor de huishoudens en bedrijven, meent de volksvertegenwoordiger. Om die reden heeft regering-Bouterse, ook na aandringen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), hiervan afgezien.

Daarnaast zijn ook de subsidie van brandstof en bus- en boottransport volledig afgeschaft. Ook de governmenttake is verhoogd. Het DNA-lid zegt verder dat er ook op de studiefinanciering en -toelage geen zicht is. Dit alles in een COVID-crisisperiode, die al een extra druk legt. Het doorvoeren van maatregelen in deze vorm noemt Bouva asociaal naar de samenleving toe.

De regering doet er volgens hem goed aan om deze plannen te heroverwegen en in een totaal pakket gefaseerd over een paar jaar uit te voeren. Dit zou moeten gebeuren in goede combinatie met een sociaal pakket, dat toereikend is voor specifieke groepen en het bedrijfsleven in het bijzonder de MKB’s. De regering zal zich als zodanig meer moeten richten op de draagkracht van de samenleving, dan enkel op haar ambitieuze plannen en loze beloften, zegt Bouva.

Er zijn volgens de politicus genoeg andere manieren om, buiten de gemiddelde burger, aan middelen te komen. Zo zal de regering zelfs ook meer moeten bezuinigen. Ruim SRD 17 miljard aan projecten en programma’s uitvoeren is onmogelijk in deze tijd, vindt hij. Hierin zal moeten worden gesneden om het begrotingstekort terug te brengen en zo ook de last voor het volk.

Constructief kritische begeleiding
De samenleving kan ongeacht rekenen op een constructief kritische houding van zeker de NDP-parlementariër. “In elk geval zullen wij de regering houden aan elke letter die is uitgesproken en vanuit het parlement ter verantwoording roepen ten aanzien van de uitvoering van het beleid,” stelt Bouva.

VANDAAG