Rechter vonnist Greenheart Suriname loon werknemers door te betalen

Print Friendly, PDF & Email

Kantonrechter Clayton Wallerlei heeft in een kortgedingzaak gevonnist dat Greenheart Suriname N.V. het loon aan 22 werknemers moet doorbetalen. De rechter heeft gisteren vonnis uitgesproken in de zaak, waarbij 22 werknemers van Greenheart een rechtszaak hadden aangespannen tegen hun werkgever.

Deze groep werknemers had in maart dit jaar aandacht van de werkgever gevraagd voor het creëren van veilige werkomstandigheden, waaronder het verstrekken van adequate, door het ministerie van Arbeid goedgekeurde stofmaskers. Het ontbreken hiervan vormt, gezien de aard van de werkzaamheden, een ernstig gevaar voor hun gezondheid, wat ook door Arbeidsinspectie in een schrijven aan de werkgever was bevestigd, laat de vakcentrale C-47 weten in een persbericht.

Greenheart was op zijn beurt van oordeel, dat zij niet in staat was de stofmaskers te verstrekken en had de werknemers verboden om op het werk te verschijnen. Tevens trof het bedrijf diverse maatregelen tegen de 22 werknemers, variërend van eenzijdig opgestelde afkoopregelingen tot ontslagaanvraag bij de Ontslagcommissie.

Greenheart weigerde verder aan deze groep werknemers hun loon uit te betalen, nu ruim een half jaar. De werknemers schakelden de vakbond, de Greenheart Group Werknemersorganisatie (GGWO) in. De GGWO heeft diverse pogingen ondernomen om de zaak middels dialoog op te lossen, wat echter geen verandering bracht in de weigerachtige houding van Greenheart om tot een oplossing van het dispuut te geraken. De 22 werknemers, die ondersteund werden door de GGWO, besloten daarop een kortgeding aan te spannen. Ze werden daarbij juridisch bijgestaan door advocaat Eric Dennen.

De GGWO betreurt het dat de werkgever het dispuut niet in een sfeer van partnerschap met de bond heeft willen oplossen. Dit geldt ook voor overige problemen, waarbij de bond geruime tijd heeft geprobeerd samen met de werkgever te komen tot duurzame oplossingen.

In dat kader probeert de bond reeds jaren te komen tot een collectieve arbeidsovereenkomst, waarin het kader kan worden overeengekomen voor huidige en eventuele toekomstige uitdagingen. Op dit moment is er vanwege de corona-uitbraak in Apoera, het gebied waar het bedrijf gevestigd is, een algehele lockdown.

De GGWO doet er alles aan dat de gezondheidssituatie van de medewerkers en hun gezinnen prioriteit geniet. “Op dit gebied zijn wij geenszins van plan enige concessie te doen,” aldus GGWO-voorzitter Robby Berenstein.

VANDAAG