Vakbond Bureau Dak- en thuislozen bespreekt problemen met minister Ramadhin

Leden van de bond BDT hebben problemen besproken met minister Amar Ramadhin. Foto: CDS
Print Friendly, PDF & Email

De bond van het Bureau Dak- en Thuislozen (BDT) heeft spoedoverleg gepleegd met de minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Dit naar aanleiding van een actueel vraagstuk dat zich afspeelt. Dit overleg vond gisteren plaats op het ministerie van Volksgezondheid in aanwezigheid van Murwin Leeflang als adviseur.

De bond informeerde de minister over de actuele personeelsaangelegenheden van het BDT. Gebleken is dat zaken die beloofd waren aan het personeel in de periode april 2020, nooit zijn uitgevoerd.

De minister lichtte de bond in over de informatie die beschikbaar is op het ministerie. Uit het gesprek met de bond is gebleken dat zeven personeelsleden, die in dienst zijn van het BDT, nog geen salaris hebben ontvangen.

Er zijn weer voorstellen gedaan en besloten is om zo spoedig mogelijk met een structurele oplossing te komen. Dit zal natuurlijk gebeuren op basis van een inventarisatie van de nodige stukken, die aangeleverd zullen worden door BDT en de personeelsleden.

Ook staat op agenda een werkbezoek van Ramadhin aan het Bureau Dak- en Thuislozen, waarbij de wens is geuit dat er een duidelijke organisatiestructuur moet worden opgezet.

Ramadhin heeft de bond ook erop gewezen dat er in de stukken van het ministerie formeel geen enkele coördinator is aangesteld voor dit bureau. Er komt een diepgaand onderzoek naar de rol van personen, die zich voordoen als coördinator. De bewindsman riep de bond op om hierin ondersteuning te geven.

VANDAAG