Afdeling ABOP België geproclameerd

De bestuursleden van ABOP België. Foto: ABOP België
Print Friendly, PDF & Email

De politieke partij ABOP heeft een afdeling in België. Deze afdeling is op 10 oktober geproclameerd. Tijdens een ledenvergadering is tevens het bestuur benoemd, dat ABOP België zal gaan trekken. Volgens voorzitter Mynairfa Joekoe is het de bedoeling dat ABOP België de moederpartij in Suriname waar nodig zal ondersteunen in het realiseren van haar gestelde doelen.

Verder wil afdeling ook een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Suriname vanuit België en de Europese Unie (EU). De voorzitter geeft verder aan dat de Surinaamse gemeenschap in België niet meer weg te denken is. “Deze groep is thans uitgegroeid tot tussen de 30.000 en de 40.000 personen afkomstig uit Suriname of van Surinaamse origine woonachtig in België”.

Samenwerking
België koestert al geruime tijd samenwerkingsbanden met Suriname. De bedoeling is om in deze regeerperiode meer inhoud te geven aan deze samenwerking en die naar een hoger niveau tillen. Verder zijn er in de afgelopen jaren diverse projecten en initiatieven vanuit de Belgische samenleving richting Suriname geïnitieerd met name om de ontwikkeling van achtergestelde gebieden in Suriname te bewerkstelligen.

Het bestuur van ABOP België bestaat uit personen met een diversiteit aan deskundigheid, zegt Joekoe. Er zitten in het bestuur deskundigen op het gebied van Internationale Betrekkingen met specialisatie op het gebied van EU relations, ondernemerschap en innovatie, ICT, toerisme, marketing en finance.

“Al bij de voorbereidingen naar de start van ABOP België zijn er een dertigtal Hi-Impact projecten en initiatieven geïnitieerd, waarmee we aan de slag gaan.” Dit zijn projecten die een directe impact hebben op het stimuleren van ondernemerschap, creatie van werkgelegenheid, promoten van Surinaamse producten in het buitenland en het stimuleren van export.

Ondersteuning
Verder wordt gewerkt aan het verder diversifiëren van de Surinaamse economie door de opzet van een nieuwe internet en e-commerce business sector als onderdeel van een nieuwe kenniseconomie en het verder internationaal op de kaart zetten van Suriname.

Het bijdragen aan en versterken van het sociaal welzijnsfonds initiatief, gestart door de vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk, waaruit hulp geboden kan worden aan minderdraagkrachtige burgers in Suriname behoort tot de aandachtspunten.

De vp tevens voorzitter van de ABOP is een zeer sociaal bewogen mens en is altijd klaar en bereid om hulp te bieden aan minderdraagkrachtigen. “Wij hebben van onze voorzitter geleerd en nemen dit ook mee als een van onze kernwaarden bij ABOP België,” zegt Joekoe.

Naast voorzitter Joekoe bestaat het huidig bestuur verder uit Tim Petrisie (ondervoorzitter), Danny Verbraeken (penningmeester), August Paansa (secretaris) en Mahindra Jokil (tweede secretaris).

In verband met 10 oktober, Dag van de Marrons, geeft de partij mee dat haar wens voor Suriname is om een lichtend voorbeeld te zijn in deze wereld. En dat wij Surinamers een eenheid zullen vormen om van Suriname een mooi land te maken voor iedereen, voor elke bevolkingsgroep.

De organisatie geeft verder ook te kennen dat zij voornemens is om 10 oktober, Dag van de Marrons, voortaan jaarlijks te zullen vieren samen met de Surinaamse diaspora in België.

VANDAAG